Pestovanie a zachovávanie kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov

 

Organizátor

Združenie občanov Zlaté remeslá

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.1.2023 do 15.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na bežnú činnosť a realizáciu dielní počas roku 2023

Očakávaný prínos projektu

Propagácia a zdokonaľovanie tradičnej ľudovej tvorby medzi Slovenskami vo Vojvodine.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
820 € 400 € 10,25 € 0,41 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0969/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0969/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com