Tykáme si so slovenčinou

 

Organizátor

Základná škola 15. októbra

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Základná škola 15. októbra v Pivnici

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.5.2023 do 7.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

132

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizácia a realizácia vedomostného kvízu zo slovenčiny pre žiakov 2. až. 4 ročníka.

Očakávaný prínos projektu

Zveľaďovať slovenčinu – svoj materinský jazyk aj formou kvízu. . Zvýšiť záujem detí o slovenčinu. Obohatiť slovnú zásobu žiakov. Skvalitniť prácu a prezentovať výsledky práce. Spoznávať sa navzájom a komunikovať v slovenčine. Získavať nové skúsenosti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 900 € 14,02 € 12,33 € 0,0214 €

Žiadosť číslo 0847/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0847/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com