Náš odborný kútik

 

Miesto realizácie

Báč

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Knihy, ktoré je potrebné zakúpiť, sú v slovenskom a srbskom jazyku a budú slúžiť na skvalitnenie práce odborného personálu nášho združenia. Týmto pomôžeme deťom slovenskej a srbskej národnosti terapeutickou (logopéd, defektológ, psychológ) a výchovnou prácou (učiteľ, vychovávateľ, pedagóg).
Literatúra pre odborných pracovníkov s deťmi nášho centra, a to: logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ, učiteľ a vychovávateľ.

Očakávaný prínos projektu

-Zvýšený počet členov.
-Deťom sa umožnia aktivity s
edukačným obsahom.
-Dodatočná podpora deťom v materinskom slovenskom jazyku.
-Budovanie pozitívneho vzťahu ku nášmu jazyku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 550 € 0 € 51,67 € 15,50 € -

Žiadosť číslo 0842/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com