Dni srbsko-slovenskej kultúry

 

Organizátor

Ivana Svetlik

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

3 000

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

tlač katalógu a výroba roll upa
zarámovanie 30 obrázov
doprava obrazov na Slovensko
koktail na oficiálnom otvorení výstavy

Očakávaný prínos projektu

Od tohto projektu očakávame, že sa zvýši propagácia kovačického insitného umenia a že návštevníci získajú chuť navštíviť Slovákov v Kovačici a vážené kovačické umenie.
Zároveň veríme, že sa nadviažu nové kontakty a spolupráca pre budúci rozvoj slovenskej identity.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 1 200 € 0,73 € 1,10 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0451/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0451/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan/občan pomôcť v roku 2024 Slovensku (hoci aj zo zahraničia)? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com