Pazovský kalendár 2024

 

Organizátor

Martin Prebudila

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Pazova, Nový Sad, Bratislava

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2024 do 31.12.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Uvedená publikácia je určená predovšetkým staropazovským Slovákom a Staropazovčanom žijúcim na Slovensku, ale aj ďalším vojvodinským Slovákom, ako i občanom Republiky Slovensko. Pazovský kalendár 2024 bude už dvadsiatym tretím ročníkom, ktorý už tradične spracúva témy a udalosti najmä z prostredia Starej Pazovy. ale aj zo Slovenska, najmä keď ide o medzištátnu a miestnu spoluprácu.

Očakávaný prínos projektu

Uvedená publikácia je určená predovšetkým staropazovským Slovákom a Staropazovčanom žijúcim na Slovensku, ale aj ďalším vojvodinským Slovákom, ako i občanom Republiky Slovensko. Pazovský kalendár 2024 bude už dvadsiatym tretím ročníkom, ktorý už tradične spracúva témy a udalosti najmä z prostredia Starej Pazovy. ale aj zo Slovenska, najmä keď ide o medzištátnu a miestnu spoluprácu.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 11 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 1 500 € 125,00 € 2,50 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0432/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0432/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com