Pazovský kalendár 2024

 

Organizátor

Martin Prebudila

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Pazova, Nový Sad, Bratislava

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2024 do 31.12.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Uvedená publikácia je určená predovšetkým staropazovským Slovákom a Staropazovčanom žijúcim na Slovensku, ale aj ďalším vojvodinským Slovákom, ako i občanom Republiky Slovensko. Pazovský kalendár 2024 bude už dvadsiatym tretím ročníkom, ktorý už tradične spracúva témy a udalosti najmä z prostredia Starej Pazovy. ale aj zo Slovenska, najmä keď ide o medzištátnu a miestnu spoluprácu.

Očakávaný prínos projektu

Uvedená publikácia je určená predovšetkým staropazovským Slovákom a Staropazovčanom žijúcim na Slovensku, ale aj ďalším vojvodinským Slovákom, ako i občanom Republiky Slovensko. Pazovský kalendár 2024 bude už dvadsiatym tretím ročníkom, ktorý už tradične spracúva témy a udalosti najmä z prostredia Starej Pazovy. ale aj zo Slovenska, najmä keď ide o medzištátnu a miestnu spoluprácu.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 11 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 1 500 € 125,00 € 2,50 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0432/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0432/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA - od 6.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Škola ľudovych a spoločenskych tancov pre deti - od 19.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Folklórna knižnica Petrovskej družiny - od 15.5.2024 do 30.6.2024

Srbsko Posilnenie neformálneho vzdelávania Slovákov a zapájanie sa detí a mládeže do vzdelávacích aktivít. - od 1.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Lovecký dom pre budúcnosť: Zmena nábytku, zlepšenie priestoru. - od 1.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Postavenie testov zo súťaží na portál - od 1.3.2024 do 30.6.2024

Srbsko Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti Slovákov v Padine. - od 1.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Školenie pre učiteľov v SR - od 23.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Padinská Geceľa - od 1.6.2024 do 1.7.2024

Srbsko Zborník z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov - od 13.5.2024 do 1.7.2024

Srbsko Stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže - od 24.6.2024 do 7.7.2024

Srbsko Dni Pivnice 2024 - od 3.4.2024 do 7.7.2024

Srbsko Nákup hudobného nástroja - akordeónu (harmoniky) - od 15.5.2024 do 15.7.2024

Srbsko Kúpa prensového počítača a tlačiarne pre potreby FF Tancuj, tancuj... - od 30.5.2024 do 18.7.2024

Srbsko Cesta na tábory do SR - od 24.6.2024 do 21.7.2024

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Srbsko Skvalitnenie práce na predĺženom pobyte - od 13.5.2024 do 12.11.2024

Srbsko Literárno hudobné večierky - od 15.6.2024 do 15.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com