Technické vybavenie, nákup notebooku

 

Organizátor

spolok kulpínskych žien

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 30.8.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

15

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zadováženie notebooku (PC) pre bežnú prácu spolku.

Očakávaný prínos projektu

Kvalitenjšia komunikácia, sledovanie aktivít a informácií, vypracovanie a premietanie prezentácií, archivovanie materiálov a fotografií.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
800 € 0 € 160,00 € 53,33 € -

Žiadosť číslo 0278/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan/občan pomôcť v roku 2024 Slovensku (hoci aj zo zahraničia)? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com