100 rokov futbalu v Petrovci SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB PETROVEC 1923

 

Organizátor

Slováci a spolužitie (Sas)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

13.5.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

www.kurir.rs/sport/fudbal/4158440/slovaci-u-srbiji-igraju-fudbal-100-godina

www.tvpetrovec.com/denne-relacie/6337-140423.html

dennikn.sk/blog/3538446/100-rokov-futbalu-v-petrovci/

dennikn.sk/blog/3522981/verum-index-sui-et-falsi/

Účel projektu

Vydanie monografie- titul - 100 rokov futbalu v Petrovci -podtitul- SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB PETROVEC (SŠK) 1923. Pod dielo sa podpíše zostavovateľ Msci. et Mgr. Michal Spevák. A predstavenie knihy verejnosti s adekvátnym spoločensko- kultúrnym programom. Knižné vydanie bude mať 200 strán, formát A4, s fotografiami. Bude obsahovať päť kapitol:

  1. Kúsok histórie,
  2. Obdobie SŠK 20. mája 1923 do 16. marca 1947,
  3. Obdobie od 16. marca 1947 SŠK Mladosť, a od 1953 ako FK Mladosť,
  4. V spomienkach zostávajú skutky,
  5. štatistické údaje o klube a zápasoch.

Monografia bude v slovenčine a sumár bude aj v srbochorvátčine a v angličtine.

Očakávaný prínos projektu

Projektom - monografiou sa zaznamená 100 rokov založenia Športového klubu. SŠK zaznamenáva jubileum 100 rokov a málo je takých klubov v slovenskom zahraničí. Predstavenie monografie bude urobené formou pre verejnosť usporiadané Slávnostné sympózium s ctenými hosťami. Na obálke knihe bude logo Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Na predstavenie knihy bude pozvaný predstaviteľ ÚSŽZ a bude mať aj príhovor. Prezentácia knihy bude medializovaná vo verejnoprávnych televíziách RTS (Srbsko), RTV (Vojvodina), regionálnych médiách ako TV Petrovec za prítomnosti významných hostí z domova a zo zahraničia. Očakávame účasť hostí z SFZ Slovenského futbalového zväzu, FZ Srbska, ako aj z UEFA, FIFA.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2024: 2 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 250 € 2 500 € 17,50 € 2,63 € 0,0595 €

Žiadosť číslo 0039/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0039/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA - od 6.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Škola ľudovych a spoločenskych tancov pre deti - od 19.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Folklórna knižnica Petrovskej družiny - od 15.5.2024 do 30.6.2024

Srbsko Posilnenie neformálneho vzdelávania Slovákov a zapájanie sa detí a mládeže do vzdelávacích aktivít. - od 1.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Lovecký dom pre budúcnosť: Zmena nábytku, zlepšenie priestoru. - od 1.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Postavenie testov zo súťaží na portál - od 1.3.2024 do 30.6.2024

Srbsko Zabezpečovanie podmienok na výkon pravidelnej činnosti Slovákov v Padine. - od 1.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Školenie pre učiteľov v SR - od 23.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Padinská Geceľa - od 1.6.2024 do 1.7.2024

Srbsko Zborník z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov - od 13.5.2024 do 1.7.2024

Srbsko Stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže - od 24.6.2024 do 7.7.2024

Srbsko Dni Pivnice 2024 - od 3.4.2024 do 7.7.2024

Srbsko Nákup hudobného nástroja - akordeónu (harmoniky) - od 15.5.2024 do 15.7.2024

Srbsko Kúpa prensového počítača a tlačiarne pre potreby FF Tancuj, tancuj... - od 30.5.2024 do 18.7.2024

Srbsko Cesta na tábory do SR - od 24.6.2024 do 21.7.2024

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Srbsko Skvalitnenie práce na predĺženom pobyte - od 13.5.2024 do 12.11.2024

Srbsko Literárno hudobné večierky - od 15.6.2024 do 15.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com