„Dielne výroby keramických úžitkových predmetov – nákup vybavenia"

 

Organizátor

Združenie Etno dom Ženský kútik, Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.11.2022 do 25.3.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

30

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Keramické a hlinené nádoby sa dlho používali v domácnostiach ako na varenie, konzervovanie tak aj na
ozdobovanie obývacej časti domov.
Dnes sa znovu vraciame na používanie keramických a hlinených nádob.

Na dielne potrebujeme koleso na točenie keramických a hlinených predmetov a pec na ich pečenie.

Očakávaný prínos projektu

Oživenie, udržateľnosť a zachovanie starodávnych remesiel, v novom dizajne úžitkových predmetov.
Zadovážením pece na pečenie, máme možnosť realizovať časť aktivít.

Charakteristika projektu

Dnes tradičné nádoby zamenili súčasné misy, nádrže.. Je záujem o dielne keramiky pre ktoré potrebujeme zdovážiť koleso na točenie a pec na pečenie keramiky.
V bližšom okolí sa dielne keramiky nekonajú. Priestory na realizáciu dielní máme v rámci etno domu. Pre dielne potrebujeme vybavenie: koleso a pec na pečenie keramiky.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 1 000 € 100,00 € 33,33 € 0,0238 €

Žiadosť číslo M198/RS/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com