Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty

 

Miesto realizácie

Nová Huta, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 27.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Nová Huta je jediná takmer čisto slovenská obec v Rumunsku a v súčasnosti žije okolo 1300 obyvateľov. Do tejto obce patria slovenské lokality Stará Huta, Nová Huta, Sočet a Židareň.
Mnoho Slovákov z tejto obce migrovalo do zahraničia.
DZSČR chce v tejto obci iniciovať medzinárodný festival, na ktorom môžu Slováci z Novej Huty prezentovať svoju bohatú kultúru Slovákom zo zahraničia. Radnica obce Nová Huta je otvorená vytvoriť partnerstvá s viacerými slovenskými obciami z Maďarska, Srbska, Poľska, Chorvátska atď.
Prostredníctvom týchto partnerstiev by prebiehala výmena skúseností medzi Slovákmi v obci Nová Huta a Slovákmi zo zahraničia.
Cez tento projekt plánujeme organizovať semináre na rôzne kultúrne témy, kultúrne a športové aktivity, ale práve medzinárodný festival by bol ten, ktorý dá dôležitosť tomuto projektu.
Cieľ projektu: Vzbudenie záujmu, spoznávanie a uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt Slovákov z Bihorskej oblasti a taktiež povzbudenie slovenského národného povedomia pomocou kultúrnych predstavení folklórnych súborov z okolitých slovenských osád.

Očakávaný prínos projektu

Propagácia kultúrnych hodnôt Slovákov z Novej Huty.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
15 000 € 0 € 75,00 € 30,00 € -

Žiadosť číslo 0738/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com