Prejavy nášho bytia

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.4.2023 do 30.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

120

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Názov podujatia zastrešuje rad kultúrno-prezentačných aktivít realizovaných na zaznamenanie príchodu prvých slovenských rodín do Nadlaku (1803), k Dňu slovenského jazyka, ktorý je 25. mája, respektíve inej
významnej príležitosti Slovákov v Nadlaku. Finančné prostriedky budú využité na prípravu a realizáciu
týchto podujatí kultúrno-prezentačných podujatí.

Očakávaný prínos projektu

Udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Nadlaku. Oživiť a posilniť
spolupatričnosť a lokálpatriotizmus Nadlačanov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 8 750 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 500 € 2 000 € 70,83 € 14,17 € 0,0800 €

Žiadosť číslo 0484/RO/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0484/RO/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com