Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska

 

Miesto realizácie

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom seminára je príprava nových programových čísel a ich nacvičenie pre jednotlivé folklórne súbory v Rumunsku. Ide o spoluprácu s choreografmi zo Slovenska, ktorí na
sústredeniach postavia nové čísla a domáci vedúci potom so súbormi a skupinami ďalej pracujú na základe získaných poznatkov, ktoré ďalej prenášajú ako multiplikátori týchto
poznatkov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 7 900 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0125/RO/2016 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: "- ubytovanie a strava - doprava - platby za odborné služby (choreografi, lektori)"

Schválené položky: Žiadosť zamietnutá, pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Závislosť na talente - od 13.3.2023 do 31.3.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com