Celoštátne kolo súťaže zo slovenského jazyka v Rumunsku

 

Miesto realizácie

Caransebes, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.4.2023 do 20.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Ministerstvo výchovy Rumunska organizuje každoročne súťaž zo slovenského jazyka pre 7.-8. ročník ZŠ a pre SŠ. DZSČR sa aktívne implikuje do realizácie súťaže a prispieva na dopravu, na vecné odmeny pre účastníkov a pre pripravujúcich učiteľov.

Očakávaný prínos projektu

Podporovanie súťaživosti v materinskom jazyku, skvalitnenie úrovne vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, výmena skúseností medzi učiteľmi a žiakmi.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 17 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 000 € 3 000 € 100,00 € 35,00 € 0,1200 €

Žiadosť číslo 0459/RO/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0459/RO/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com