Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska

 

Miesto realizácie

Baia Sprie, župa Maramures, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.1.2019 do 15.12.2019

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

120

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Folklórne súbory sa stali vlastne novodobými pestovateľmi a šíriteľmi tradičných ľudových tancov.
Systematická výchova vo folklórnych súboroch nie je ľahká úloha. Na deti musí byť skúsený pedagóg, podľa možnosti odborník s praxou a názorom. Samotný pedagóg musí ovládať metodiku ľudového tanca a prácu s kolektívom. Preto chceme pozvať pracovníkov zo Slovenskej republiky, ktorý by vyučovali FS Cerovinu z Čerpotoku, Ďatelinku z Varzala a Lipku z Bodonoša. Vedúcimi choreografických kurzov budú Ing. Slavomír Ondejka, učiteľ tanca, tanečný pedagóg, Agata Krausová, učiteľka tanca, tanečný pedagóg a ich spolupracovníci: Miroslav Piš, hlavný spevák, Jaroslava Ondrušová, tanečný pedagóg FS Škvarkare. Sú naplánované aj prípravy nových choreografií pre súbory z Bihoru. Pretože ubytovanie, stravovanie, doprava a honoráre pre pedagógov a pre všetkých členov suborov sú nezanedbateľnou položkou sa uchádzame o grant na zabezpečenie týchto nákladov.

Očakávaný prínos projektu

zlepšenie úrovne programov našich folklórnych súborov a skupín, zabezpečenie kvalitnej metodickej práce so súbormi

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 7 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
13 000 € 1 400 € 130,00 € 108,33 € 0,0560 €

Žiadosť číslo 0269/RO/2019 (R): Podporená

Požadované položky: ubytovanie a strava, doprava, platby za odborné služby (choreografi, lektori), ocenenia, propagačné materiály

Schválené položky: ubytovanie a strava, doprava, platby za odborné služby (choreografi, lektori), ocenenia, propagačné materiály

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0269/RO/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Závislosť na talente - od 13.3.2023 do 31.3.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com