Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj

 

Miesto realizácie

župa Bihor a Sălaj, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 4.7.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

270

Počet zasiahnutých

270

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Všetky slovenské školy v Rumunsku sú súčasťou verejného školstva v Rumunsku. Tento stav je pomerne nevýhodný pre študentov a učiteľov týchto škôl, pretože pri poskytovaní financií existujú veľké rozdiely medzi slovenskými a rumunskými školami v prideľovaní finančných prostriedkov na rôzne dotácie.
DZSČR chce pomôcť s dotovaním týchto ihrísk slovenským školám z: Gemelčičky, Bodonoša, Novej Huty, Varzaľa, Čerpotoku, ale aj Materskej škole z lokality Derna.
Účelom týchto zariadení je presvedčiť čo najviac detí, aby sa rozhodli navštevovať existujúce slovenské školy, pretože niektoré deti vidia, že rumunské školy sú sú lepšie vybavené, a to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodnú ísť študovať do rumunských škôl.

Očakávaný prínos projektu

Zlepšenie vybavenia slovenských škôl v župách Bihor a Salaj.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 000 € 2 000 € 33,33 € 33,33 € 0,0800 €

Žiadosť číslo 0754/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup športových potrieb (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0754/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com