Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR

 

Miesto realizácie

Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

80

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prostredníctvom tohto kultúrneho projektu DZSČR chce dať zhotoviť slovenské ľudové kroje pre členov
koordinačného výboru a pre ich manželky/manželov. Vždy by išlo o kroj špecifikcý dedine, z ktorej pochádzajú.
Takto by pri rôznych prezentáciach a cestách k Slovákom do Maďarska, Srbska, Rumunska, ale aj na Slovensko mohli sprezentovať naše špecifické kroje.

Očakávaný prínos projektu

zvýšenie kultúrneho prejavu našich členov a prejavovanie úcty voči ľudovému kroju

Podobné aktivity

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 000 € 0 € 300,00 € 150,00 € -

Žiadosť číslo 0693/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov - od 6.10.2023 do 11.12.2023

Rumunsko Kroje pre detskú zložku FS Cerovina - od 15.5.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 6.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa - od 17.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Výstava medovníkov a tradičných vianočných dekorácií v Nadlaku s tvorivými dielňami - od 30.11.2023 do 16.12.2023

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2023 do 16.12.2023

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 20.1.2023 do 17.12.2023

Rumunsko Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši - od 9.1.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 10.6.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 17.7.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 17.7.2023 do 23.12.2023

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 17.7.2023 do 23.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 6.2.2023 do 29.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 6.3.2023 do 30.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com