Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR

 

Miesto realizácie

Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

80

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prostredníctvom tohto kultúrneho projektu DZSČR chce dať zhotoviť slovenské ľudové kroje pre členov
koordinačného výboru a pre ich manželky/manželov. Vždy by išlo o kroj špecifikcý dedine, z ktorej pochádzajú.
Takto by pri rôznych prezentáciach a cestách k Slovákom do Maďarska, Srbska, Rumunska, ale aj na Slovensko mohli sprezentovať naše špecifické kroje.

Očakávaný prínos projektu

zvýšenie kultúrneho prejavu našich členov a prejavovanie úcty voči ľudovému kroju

Podobné aktivity

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 000 € 0 € 300,00 € 150,00 € -

Žiadosť číslo 0693/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com