Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov

 

Miesto realizácie

Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.10.2022 do 11.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

180

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Autentické národnostné ľudové umenie sa v súčasnej dobe vytráca z kultúrneho povedomia, čo je
spôsobované vysokou mierou komercionalizácie kultúry. Príslušníci národnostných menšín, ku ktorým táto kultúra prináleží a je ich identitou, takto strácajú svoje korene.
Cieľom projektu je podporiť národnostnú kultúru a upevniť presvedčenie ľudí, ktorí ju udržiavajú a upevniť
ich v tom, že toto je tá správna cesta. Slovenské spevokoly z Bihoru popularizujú náboženské slovenské
piesne. DZSČR každoročne organizuje stretnutie spevokolov z regiónu pod názvom. V rámci koncertu
vystúpia viac ako 150 osôb členov spevokolov, ktorí ešte aj dnes aktívne účinkujú na rôzných festivaloch alebo koncertoch. Prostredníctvom prezentácie náboženskej piesne slovenskej menšiny z Bihoru sa poskytne podpora slovenských spevokolov. Prezentácia činnosti amatérskych spevokolov a podpora ich ďalšieho rozvoja s cieľom udržiavania ľudových tradícií v obciach v ktorých vznikali a žijú.

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia náboženskej piesne slovenskej menšiny z Bihoru skvalitnenie práce rímskokatolíckych spevokolov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2022: 6 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 300 € 500 € 42,00 € 35,00 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0354/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0354/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com