Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.7.2022 do 11.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vzhľadom na náročné obdobie v období pandémie a v r. 2020-2021 všeobecne, kedy sme mali aj komunálne, aj parlamentné voľby, kde DZSČR mal vlastných kandidátov, sme sa rozhodli v r. 2022 zorganizovať výjazdové zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR a poslancov miestnych samospráv za DZSČR v župe Arad na Slovensku.
Okrem pracovnej časti zájazd doplníme aj o kultúrno-poznávaciu exkurziu, ktorá bude vynikajúcou motiváciou pre našich aktivistov a lídrov do ďalšej práce, ale aj vhodnou príležitosťou na spoznávanie krajiny
pôvodu.

Očakávaný prínos projektu

spoznávanie krajiny predkov - Slovenska, morálna odmena našich aktivistov, ktorá jednoznačne poslúži ako
motivácia do ďalšej práce v prospech našej komunity

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 900 € 0 € 196,67 € 24,58 € -

Žiadosť číslo 0694/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - kvalifikovaný sprievodca po Slovensku

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com