Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Bihor a Sălaj

 

Miesto realizácie

Oradea, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 25.9.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

350

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zorganizovať 4-denné regionálne sústredenie pre mládež vo dvoch vekových kategóriach (16-18 rokov a
18-24 rokov) za účelom prezentácie života jednotlivých miestnych slovenských komunít a formovania budúcich lídrov našej slovenskej komunity.

Očakávaný prínos projektu

Zabezpečenie miestnych a regionálnych mladých lídrov v slovenských obciach a mestách žúp Bihor, Sălaj a
Satu Mare.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
18 000 € 0 € 257,14 € 51,43 € -

Žiadosť číslo 0494/RO/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com