Prehliadka spevákov a tanečníkov slovenskej ľudovej hudby

 

Miesto realizácie

Oradea, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.11.2022 do 27.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Popri Bihorskej oblasti DZSČR aktivuje viacero folklórnych súborov, ktoré účinkujú na mnohých festivaloch tak v krajine ako i v zahraničí. Pretože v týchto súboroch sú mladí ľudia, ktorí milujú slovenský folklór chceme začať súťaž, kde sa môžu pripojiť speváci, tanečníci, folklórne súbory. S touto súťažou chceme zdôrazniť prácu mladých ľudí pôsobiacich vo folkorných súboroch, a tiež oceniť tých najlepšich. Táto súťaž bude odmenovať: najkrajšiu a najstaršiu pieseň, najlepšeho tanečníka, najlepší folklorný súbor, atď. Chceme, aby táto súťaž bola v našej krajine jedinou takouto slovenskou súťažou, takže až do momentu jej vývoja organizátori budú pracovať aj na súťažných vzorkách.

Očakávaný prínos projektu

Prispieť k vyhľadávaniu talentovaných ľudi, podporiť rozvoj ich talentu a pomáhať pri prezentácii ich schopností.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 1 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
15 500 € 0 € 103,33 € 77,50 € -

Žiadosť číslo 0406/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com