Účasť na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach

 

Miesto realizácie

Dulovce, slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.6.2023 do 30.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účasť folklórneho súboru z Rumunska na slávnostiach v Dulovciach je vhodnou motiváciou pre intenzívnu
prípravu členov súboru, pretože ide o reprezentáciu svojej komunity. Účasť na slávnostiach je aj stimulom
posilňovania slovenskej identity, odmeny za dobrovoľnú prácu v súbore.

Očakávaný prínos projektu

Motivácia pre intenzívnu prípravu členov súboru, stretnutie členov detských a mládežníckych FS Slovákov zo zahraničia s mládežou zo Slovenska, posilnenie národného povedomia u mladej generácie zahraničných Slovákov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2024: 31 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 500 € 3 000 € 183,33 € 18,33 € 0,1200 €

Žiadosť číslo 0366/RO/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0366/RO/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com