Edukácie slovenskych učiteľov

 

Miesto realizácie

slovenské ZŠ v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.6.2023 do 17.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

2 750

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vzdelávanie pre učiteľov s vyučovacím jazykom slovenským na tému vypracovania web techník vypracovania didaktických materálov a testov po slovensky.

Očakávaný prínos projektu

- modernizovaný prístup vyučovania možný aj v podmienkach diaľkového vyučovania - skvalitnená výuka po slovensky

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 4 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 750 € 1 000 € 43,75 € 0,64 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0387/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0387/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com