základná škola bratstvo

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.osaradac.edu.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Na škole bratstvo exituje knižnica a používa sa na prenájom kníh. Škola potrebuje nielen knižnicu, ale i čítareň. Naša škola si uvedomuje dôležitosť modernizácie knižnice a jej použitie pre spoločne aktivity všetkých žiakov ako i mestskej mládeži.

Základná škola sa nachádza v centre obce Aradáč. Vybudovaná je v roku 1979. V šk.2018/19 má vyše 220 žiakov a dve skupiny predškolákov šesťročné deti. Škola je bilingválna, vyučujú sa dva materinské jazyky, a dva cudzie jazyky.

V minulom roku sme zabezpečili vybavenie do jednej slovenskej triedy na 2. stupn. V nastúpajúcom školskom roku by sme chceli to umožniť aj žiakom slovenských tried na 1.stupni. Tak umožníme žiakom počuť a vidieť sučastnú slovenčinu .

Vlani sme zabezpečili technické vybavenie do jednej slovenskej triedy. V tomto školskom roku by sme chceli umožniť slovenským žiakom, aby každodenne videli pravidlá na chodbe školy.

Škola zaznamenáva jubileum, 40 rokov. V šk. 2019/20 sa vymenia okná na škole. Dvere zostanú staré. Potrebné je zabezpečiť prostriedky pre nové vchodové dvere.

Zabezpečili sme technické vybavenie do zborovni. V školskom roku by sme chceli umožniť riaditeľke školy, aby kontrolovala a bezbečnejšie pracovala za pomoci novej počítačovej techniky .

Vlani sme zabezpečili modernú čítareň. V tomto školskom roku by sme chceli umožniť slovenským žiakom jednu novú učebňu s didaktickými a magnetickými pomôckami a edukačným nábytkom.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 7 878 4 450 9 040 € 3 350 €
2022 7 841 3 470 12 750 € 1 800 €
2021 7 658 3 350 14 180 € 1 300 €
2020 5 196 3 600 7 400 € 5 900 €
2019 2 224 1 300 4 500 € 1 400 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 28 2 797 16 170 47 870 € 13 750 € (29%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com