Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl

 

Miesto realizácie

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.1.2023 do 21.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Poskytovať žiakom z rozličných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (v Srbsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovensku…) miesto na sebarealizáciu,zviditeľňovať školské časopisy,zjednocovať slovenské základné a stredné školy a rozvíjať,upevňovať ich národné a jazykové povedomie a kultúrnu identitu.

Očakávaný prínos projektu

- povzbudené jazykové a národné povedomie a kultúrna identita mladých slovenských žiakov;-povzbudená láska k materinskému jazyku k slovenčine, literatúre a všeobecne k umeleckej kreativite;-žiakom zabezpečené miesto na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby;-zviditeľné školské časopisy a práca našich základných a stredných škôl;-zjednotené základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským;-vďaka Čaroslovu posilnený vplyv krajanských škôl pri uchovávaní slovenskej svojbytnosti nielen vo Vojvodine v Srbsku, ale aj v iných krajinách, kde žijú Slováci.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
800 € 0 € 13,33 € 0,53 € -

Žiadosť číslo 0741/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com