Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.alteredu.edu.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana


"""Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu„ je mimovládne a neziskové združenie založené na dobu neurčitú za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti propagácie alternatívnych foriem vzdelávania.

Ciele združenia sú:

Šírenie povedomia o význame alternatívnych foriem výchovy a vzdelávania ako doplnku klasického a tradičného vzdelávania;

Presadzovanie rozvoja a zlepšovania alternatívnych foriem vzdelávania a odbornej prípravy;

Afirmácia a aplikácia interdisciplinárneho prístupu v poradenstve v oblasti alternatívnych foriem výchovy a vzdelávania;

Afirmácia rozvoja a skvalitňovania práce s ľuďmi v osobnom a profesionálnom rozvoji, ako integrálnej súčasti alternatívnych foriem vzdelávania a jeho metód;

Presadzovanie zriaďovania škôl, iniciovanie workshopov, organizovanie kurzov a fór, rôznych typov seminárov prostredníctvom alternatívnych metód vzdelávania a školenia;

Presadzovanie neustáleho vzdelávania v tejto profesii a podpora výmeny zamestnancov;

Presadzovanie vytvorenia národných programov konsenzu o osobnom a profesionálnom rozvoji ľudí prostredníctvom alternatívnych foriem vzdelávania a odbornej prípravy."

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 300 25 000 5 000 € 0 €
  20.9.2024 - 15.12.2024
V Srbsku osady kde žijú slováci Lalić/Odžaci, Silbaš/Báčska Palanka,Begeč/Nový Sad, Lug/Beočin, Erdevik/Šid, Ľuba/Šid, Stará Pazova/Stará Pazova: Kulpín/B. Petrovec: Kysáč/Nový Sad: Jánošík/Alibunár: Pivnica/B. Palanka,
Vzdelávanie
Rodina v Učení:Podpora Rodičov v Slovenských Komunitách Srbska
Žiadosť číslo 0419/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
300 25 000 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Doprava (BV):1500.00; Strava (BV):2500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00
0 €
2023 1 30 200 000 10 380 € 0 €
2022 2 50 600 000 16 430 € 2 500 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 4 380 825 000 31 810 € 2 500 € (8%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com