Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov

 

Miesto realizácie

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 23.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

5 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Uschovávanie dokumentácie a materiálu pre prácu Asociácie slovenských pedagógov

Očakávaný prínos projektu

Z technickej stránky skriňa je nevyhnutne potrebná na ochranu dokumentácie a materiálu Asociácie slovenských pedagógov.

Dodatočné informácie

Asociácia slovenských pedagógov po 20 ročnej činnosti kvôli neprajným okolnostiam zostala bez doterajších priestorov, v ktorých dlhší čas bezpodminečne pracovala, uschovávala si svoje materiály, rekvizity a dokumenty.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
950 € 0 € 19,00 € 0,17 € -

Žiadosť číslo 1020/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Náklady na prepravu (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Nákup tlačiarne - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Modernizácia IT techniky v kabinete výpočtovej techniky - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com