Súčasné zariadenia a digitálne vybavenie ASP

 

Miesto realizácie

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ktorá je sídlom ASP

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 29.11.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

5 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

V dobe technológií a digitálnych nástrojov javí sa potreba za väčšími technickými výmoženosťami. V činnosti ASP bežná je i dizajnová tvorba, ktorá je súčasnosťou dnešnej doby. K dizajnovým výtvorom, ktorým sa ASP zaoberá patria časopisy, letáčiky, plagáty, ktoré majú za cieľ zväčšiť výsledok výkonu. Skvelé dizajnové materiály, už či digitálne alebo tlačené, sú súčasťou dnešnej doby, ktorej účelom je zlepšiť a zdokonaliť realizáciu cieľa. Zároveň, dizajnová tvorba vyžaduje dokonalé technické a programové vybavenia.

Očakávaný prínos projektu

Súčasné technické vybavenie je v dnešnej dobe nevyhnutné pre prácu, ktorá si vyžaduje súčasné technické vybavenie pre súbežnú činnosť ASP.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 469 € 0 € 49,38 € 0,45 € -

Žiadosť číslo 0750/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Obohatenie knižného fondu slovenskými knihami - od 7.6.2023 do 7.12.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Záhrada ktorá učí - 2 (pokračovanie) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výbava do technického kabinétu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Krásna záhradka - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Vydávanie školského multimediálneho časopisu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mladí herci - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup nábytku - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozprávkovo - od 12.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com