Reminiscencia na nedožité 125. narodeniny akademickej maliarky Zuzky Medveďovej – XIII. ročník seminára pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským

 

Miesto realizácie

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Galéria Zuzky Medveďovej

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

8.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt je 13. ročníkom jednodňového výchovno-vzdelávacieho projektu, koncipovaného ako seminár pre žiakov vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
Realizuje sa prostredníctvom tvorivých dielní zo slovenského jazyka a literatúry a výtvarného umenia.
V škole žiaci dostanú odborný historicko – dokumentačný výklad o živote a umeleckej tvorbe prvej slovenskej vojvodinskej akademickej maliarke Zuzke Medveďovej. V pokračovaní sa premiestnia do Galérie Zuzky Medveďovej, kde si pozrú bohatú výstavu obrazov jubilujúcej akademickej maliarky a analyzujú hodnotu, pôvab a kúzlo jej umeleckého výtvarného prejavu.
Inšpirovaný životom a tvorbou Zuzky Medveďovej žiaci pracujú v jazykovo-literárnej a výtvarnej dielne, v ktorých sa snažia umelecky oživiť a posvietiť si na jubilujúcu významnú osobnosť z dejín vojvodinských Slovákov.
Záverom tvorivých dielní sú literárne a výtvarné výtvory žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Po obedňajšej prestávke žiaci prezentujú svoje aktivity verejnosti tak, že daný materiál umiestnia na www.caroslov.rs - web-stránku internetového Čaroslovu (spoločný časopis žiakov z vojvodinských slovenských škôl).
Jednodňový žiacky seminár sa končí udeľovaním cien (v oblasti literatúry a v oblasti výtvarnej kultúry), zhodnotením seminára a sviatočným udeľovaním priliehavých darčekov. Priebeh seminára a žiacke výtvory budú zaznamenané fotografiami a videozáznamom. Zo žiackych výtvorov z tvorivých dielní sa uskutoční výstava pre širšiu verejnosť.
Projekt je prostriedkom udržiavania a rozvoja jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

- Upevnený rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským
- Zlepšenie jazykovej zručnosti slovenských žiakov v materinskom jazyku
- Podporené tvorivé schopnosti žiakov a sustreďovanie ich pozornosti na výtvarnú tvorbu
- Získané teoretické vedomosti o živote a o umeleckej tvorbe prvej slovenskej vojvodinskej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej
- Podnietená vlastná tvorba (literárna a výtvarná) žiakov, ich prezentácie a kolektívneho hodnotenia
- Získaná hrdosť zo spolupatričnosti a skvalitnená súčinnosť žiakov, učiteľov a kustódov

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 355 € 1 000 € 47,10 € 7,85 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0420/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0420/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 1.10.2022 do 25.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE - od 15.5.2021 do 12.11.2022

Srbsko Tlačiareň pre učiteľov a žiakov - od 1.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Didaktické potreby v slovenskom jazyku - od 10.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Bezpečná škola- bezpečné miesto pre vzdelávanie žiakov - od 10.8.2022 do 20.11.2022

Srbsko DIGITÁLNE, E-LEARNINGOVÉ UČEBNÉ MATERIÁLY - od 15.3.2022 do 25.11.2022

Srbsko Narodný kalendár 2023-ročenka - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Záhrada ktorá učí - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko KORENE (seminár- odborné zdokonaľovanie pre prednášateľov histórie) - od 20.8.2022 do 30.11.2022

Srbsko Výmena vchodových dverí na budove gymnázia - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Mladí herci - od 31.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Knižné vydanie - 250. rokov školstva v Hložanoch - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Mikro komunita bez hraníc - dokumentárny film o alternatívnej kultúre Slovákov a Rusínov v diaspóre - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com