Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine

 

Miesto realizácie

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.1.2023 do 16.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

www.aus.org.rs neustále a verejne bude prezentovať
prácu ASP a nepriamo podieľať pri budovaní a
zveľaďovaní slovenského národnostného školstva a na
udržiavaní a na rozvoji národného a jazykového
povedomia slovenských pedagógov žijúcich vo Vojvodine v Srbsku a v zahraničí.

Očakávaný prínos projektu

-povzbudené jazykové a národné povedomie
slovenských pedagógov;-pedagógom zabezpečené miesto na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby;- nehatené, neustále a verejné prezentovanie práce ASP;-zviditeľná práca našich základných a stredných škôl;-zabezpečená regionálna a zahraničná spolupráca;-vďaka www.aus.org.rs ASP sa nepriamo podieľa pri budovaní slovenského národnostného vzdelávacieho procesu;-vďaka www.aus.org.rs posilnený vplyv krajanských škôl pri uchovávaní slovenskej svojbytnosti nielen vo Vojvodine v Srbsku, ale aj v iných krajinách, kde žijú Slováci.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
800 € 0 € 16,00 € 0,80 € -

Žiadosť číslo 0743/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com