Vyskúšaj sa po slovensky

 

Miesto realizácie

platforma vzdelavanie.nrsnm.com

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.5.2023 do 10.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizovanie on line kvízov na overovanie vedomostí z jazyka, kultúry a dejín Slovákov vo Vojvodine a v materskom štáte a z oblasti slovenského evanjelického a rímskokatolíckeho náboženstva.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšený záujem o vyučbu po slovensky
- pestovanie súťažného ducha u žiakov

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 180 € 700 € 36,33 € 9,08 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 0389/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0389/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com