Vyskúšaj sa po slovensky

 

Miesto realizácie

platforma vzdelavanie.nrsnm.com

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.5.2023 do 10.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizovanie on line kvízov na overovanie vedomostí z jazyka, kultúry a dejín Slovákov vo Vojvodine a v materskom štáte a z oblasti slovenského evanjelického a rímskokatolíckeho náboženstva.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšený záujem o vyučbu po slovensky
- pestovanie súťažného ducha u žiakov

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 180 € 700 € 36,33 € 9,08 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 0389/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0389/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Vyskúšaj sa po slovensky - od 5.5.2023 do 10.6.2023

Srbsko Vzdelávacie výkony zo slovenčiny - od 15.1.2023 do 30.6.2023

Srbsko Multifunkčná tlačiareň - od 5.4.2023 do 30.6.2023

Srbsko Nákup kníh a predplatné na odborné a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 3.5.2023 do 15.7.2023

Srbsko Vybavenie noveho kabinetu informatiky - od 7.5.2023 do 6.8.2023

Srbsko 30 rokov festivalu - Piesen je naša radost - - od 7.5.2023 do 27.8.2023

Srbsko Cez kľúčové ucho - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Denník nepokoja - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Chemické laboratórium - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Laboratórium pre fyziku - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Matematické pomôcky - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Nákup kníh do školskej knižnice - od 1.1.2023 do 31.8.2023

Srbsko Výstavba učebne v prírode - od 1.1.2023 do 31.8.2023

Srbsko Rekonštrukcia sociálnych zariadení a prezliekarní na ZŠ M.Tita - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Hm, poškrabkám sa za uchom... - od 1.6.2023 do 1.9.2023

Srbsko Modrotlač - od 1.5.2023 do 1.9.2023

Srbsko Nech nás ľahšie vyhľadajú - od 7.5.2023 do 7.9.2023

Srbsko Na lôžku s neviestkou polemikou - od 1.6.2023 do 30.9.2023

Srbsko Od ústia k prameňu - od 1.5.2023 do 30.9.2023

Srbsko Domáci pekelníci - od 3.5.2023 do 1.10.2023

Srbsko Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak - od 1.6.2023 do 1.10.2023

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2023 do 1.10.2023

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 2.5.2023 do 10.10.2023

Srbsko Školské vchodové dvere - od 1.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Súčasné zariadenia a digitálne vybavenie ASP - od 1.6.2023 do 29.11.2023

Srbsko Nová webová stránka školy - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko Rekonštrukcia strechy, omietky a výmena ústredného vykurovania - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko 250 rokov vzdelávania v materinskej slovenskej reči - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Záhrada ktorá učí - 2 (pokračovanie) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mladí herci - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup nábytku - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozprávkovo - od 12.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com