Požadovaná krajanská dotácia na jedného účastníka

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené
Neefektívne NEpodporené
Efektívne NEpodporené

Roky: | | | |

Všetky žiadosti

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Česká republika 260 873 154 671 1,69 307 000 241 344 1,27 335 540 287 805 1,17 310 826 214 940 1,45 327 588 234 490 1,40
Argentína 5 775 38 151,97 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00 2 676 350 7,65
Austrália 34 900 5 250 6,65 61 960 5 453 11,36 64 980 8 267 7,86 91 865 5 646 16,27 76 349 6 298 12,12
Luxembursko 7 000 50 140,00 13 200 200 66,00 79 850 2 480 32,20 21 361 1 860 11,48 27 500 2 000 13,75
Srbsko 554 807 17 986 30,85 776 519 15 739 49,34 989 776 37 153 26,64 1 183 758 31 910 37,10 1 238 983 88 483 14,00
Dánsko 3 750 50 75,00 3 270 125 26,16 1 970 100 19,70 2 370 100 23,70 2 000 100 20,00
USA 90 184 13 170 6,85 92 490 14 516 6,37 92 956 8 501 10,93 68 628 500 137,26 137 280 6 022 22,80
Chorvátsko 176 409 5 686 31,03 127 555 6 079 20,98 190 290 4 685 40,62 768 832 2 374 323,86 158 385 6 232 25,41
Rakúsko 9 244 638 14,49 36 894 296 124,64 64 326 627 102,59 32 194 985 32,68 32 294 1 239 26,06
Ukrajina 12 200 1 020 11,96 19 200 690 27,83 77 330 1 535 50,38 41 719 831 50,20 23 850 774 30,81
Maďarsko 385 197 7 108 54,19 362 666 8 722 41,58 409 339 8 842 46,29 2 473 112 11 075 223,31 587 516 18 201 32,28
Poľsko 231 426 2 043 113,28 343 446 2 192 156,68 336 810 3 092 108,93 326 930 1 154 283,30 83 760 2 535 33,04
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 500 58 60,34 2 000 50 40,00 4 000 100 40,00
Spojené kráľovstvo 96 987 530 182,99 130 933 1 514 86,48 244 847 9 704 25,23 251 322 3 888 64,64 384 971 9 419 40,87
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 445 60 40,75 2 910 60 48,50
Holandsko 2 200 50 44,00 2 200 45 48,89 2 200 45 48,89 2 200 45 48,89 2 200 45 48,89
Švajčiarsko 12 470 646 19,30 10 900 162 67,28 35 750 475 75,26 22 400 270 82,96 29 200 577 50,61
Slovenská republika 80 950 0 0,00 90 025 62 1 452,02 93 000 72 1 291,67 75 028 117 641,26 123 845 2 446 50,63
Švédsko 3 260 5 652,00 4 850 54 89,81 5 430 75 72,40 7 560 135 56,00 7 930 140 56,64
Nemecko 40 478 723 55,99 29 485 653 45,15 70 097 994 70,52 73 006 570 128,08 105 196 1 694 62,10
Rumunsko 265 800 7 445 35,70 363 370 8 545 42,52 762 190 11 444 66,60 591 810 6 927 85,44 774 110 10 612 72,95
Nový Zéland 15 020 105 143,05 4 020 3 1 340,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 40 75,00
Francúzsko 85 850 747 114,93 61 420 1 035 59,34 66 498 1 020 65,19 68 020 929 73,22 74 030 969 76,40
Čierna Hora 5 000 25 200,00 12 050 75 160,67 30 545 210 145,45 14 150 165 85,76 14 060 157 89,55
Kanada 90 580 713 127,04 92 260 1 162 79,40 115 962 770 150,60 383 398 1 203 318,70 89 580 966 92,73
Belgicko 2 700 150 18,00 25 900 195 132,82 55 140 288 191,46 29 180 242 120,58 33 300 350 95,14
Cyprus 14 420 45 320,44 25 700 75 342,67 23 140 93 248,82 13 700 150 91,33 19 600 190 103,16
Slovinsko 1 700 1 1 700,00 2 100 1 2 100,00 1 750 13 134,62 0 0 0,00 1 600 15 106,67
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 899 40 147,48
Írsko 73 940 400 184,85 69 830 217 321,80 98 412 1 140 86,33 69 760 435 160,37 88 048 570 154,47
Island 4 270 10 427,00 5 350 10 535,00 8 000 20 400,00 8 000 27 296,30 10 300 35 294,29
Taliansko 9 720 14 694,29 7 020 337 20,83 1 750 24 72,92 2 060 0 0,00 70 379 120 586,49
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 3 500 500 7,00 3 000 500 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 10 000 3 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 2 500 30 83,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  2 590 610 219 822 11,79 3 087 863 310 031 9,96 4 264 378 389 587 10,95 6 937 634 286 588 24,21 4 542 339 395 269 11,49

Oblasť Kultúra

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Česká republika 201 073 57 084 3,52 213 680 57 671 3,71 242 960 59 035 4,12 160 541 28 462 5,64 164 368 33 626 4,89
Ukrajina 8 000 1 002 7,98 16 700 685 24,38 55 780 1 430 39,01 17 700 771 22,96 4 950 700 7,07
Argentína 4 275 32 133,59 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00 1 576 200 7,88
Srbsko 356 946 14 003 25,49 357 181 9 890 36,12 598 893 24 370 24,58 775 593 14 797 52,42 440 671 29 008 15,19
Maďarsko 172 742 5 616 30,76 129 550 6 086 21,29 162 075 5 995 27,04 108 886 7 656 14,22 200 883 11 803 17,02
Dánsko 3 750 50 75,00 3 270 125 26,16 1 970 100 19,70 2 370 100 23,70 2 000 100 20,00
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 5 840 40 146,00 0 0 0,00 2 200 100 22,00
Spojené kráľovstvo 23 357 143 163,34 31 088 870 35,73 106 232 8 950 11,87 87 585 2 302 38,05 166 312 5 951 27,95
Poľsko 197 480 1 780 110,94 291 740 1 795 162,53 283 760 2 445 116,06 290 430 795 365,32 65 960 2 247 29,35
Rakúsko 3 700 450 8,22 28 550 230 124,13 56 782 476 119,29 20 300 710 28,59 16 700 550 30,36
Austrália 17 400 5 060 3,44 24 500 5 236 4,68 32 430 8 040 4,03 30 005 5 341 5,62 32 893 1 082 30,40
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 500 58 60,34 2 000 50 40,00 2 000 50 40,00
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 8 000 0 0,00 12 220 4 3 055,00 24 175 560 43,17
Kanada 29 300 618 47,41 41 460 1 010 41,05 22 540 610 36,95 46 378 793 58,48 35 960 790 45,52
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 445 60 40,75 2 910 60 48,50
Nemecko 32 478 673 48,26 19 785 598 33,09 40 003 863 46,35 26 256 355 73,96 24 246 460 52,71
Švajčiarsko 7 000 75 93,33 7 200 85 84,71 23 750 390 60,90 16 200 183 88,52 22 200 393 56,49
Francúzsko 70 500 642 109,81 43 000 869 49,48 41 328 808 51,15 38 000 625 60,80 46 400 760 61,05
Chorvátsko 156 659 5 005 31,30 107 905 5 272 20,47 176 220 3 986 44,21 252 432 1 753 144,00 122 135 1 795 68,04
Rumunsko 130 000 3 217 40,41 239 320 4 916 48,68 561 990 5 902 95,22 354 600 2 190 161,92 201 560 2 822 71,42
Írsko 24 740 270 91,63 23 210 154 150,71 48 700 795 61,26 30 460 150 203,07 28 628 390 73,41
Belgicko 2 700 150 18,00 25 900 195 132,82 55 140 288 191,46 29 180 242 120,58 33 300 350 95,14
Švédsko 0 0 0,00 2 250 50 45,00 2 630 70 37,57 2 730 100 27,30 4 300 40 107,50
USA 63 429 4 747 13,36 62 620 4 313 14,52 56 356 4 291 13,13 28 764 132 217,91 64 541 497 129,86
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 899 40 147,48
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 10 300,00 3 000 10 300,00 3 300 10 330,00
Čierna Hora 0 0 0,00 7 200 35 205,71 22 675 90 251,94 6 350 15 423,33 8 860 15 590,67
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 8 850 620 14,27 4 000 60 66,67 0 0 0,00
Libanon 3 500 500 7,00 3 000 500 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 5 320 325 16,37 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 5 100 75 68,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  1 595 079 101 192 15,76 1 744 489 100 910 17,29 2 624 404 129 717 20,23 2 348 425 67 656 34,71 1 728 927 94 399 18,32

Oblasť Vzdelávanie

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Argentína 1 500 6 250,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 100 150 7,33
Poľsko 14 156 134 105,64 31 706 232 136,66 18 850 497 37,93 9 400 230 40,87 2 400 200 12,00
Srbsko 148 276 3 642 40,71 317 333 5 280 60,10 296 463 12 024 24,66 261 604 12 739 20,54 341 944 28 133 12,15
Luxembursko 0 0 0,00 6 200 50 124,00 57 000 660 86,36 2 361 0 0,00 20 500 1 400 14,64
Rakúsko 5 544 188 29,49 5 544 56 99,00 7 544 151 49,96 11 094 175 63,39 15 594 689 22,63
Česká republika 38 900 767 50,72 36 800 697 52,80 45 500 823 55,29 83 238 859 96,90 59 170 1 748 33,85
Švédsko 1 000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 930 30 64,33 3 630 100 36,30
Čierna Hora 5 000 25 200,00 4 850 40 121,25 7 870 120 65,58 4 600 130 35,38 5 200 142 36,62
Švajčiarsko 3 270 71 46,06 3 700 77 48,05 12 000 85 141,18 6 200 87 71,26 7 000 184 38,04
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 50 40,00
Holandsko 2 200 50 44,00 2 200 45 48,89 2 200 45 48,89 2 200 45 48,89 2 200 45 48,89
Rumunsko 82 800 2 464 33,60 80 450 1 946 41,34 147 600 3 674 40,17 167 210 3 015 55,46 198 350 4 031 49,21
Austrália 16 500 180 91,67 36 260 207 175,17 29 750 217 137,10 56 980 253 225,22 32 446 649 49,99
Maďarsko 67 995 1 329 51,16 79 545 2 390 33,28 109 732 2 711 40,48 2 179 291 3 164 688,78 169 916 3 114 54,57
Spojené kráľovstvo 73 630 387 190,26 99 845 644 155,04 135 615 753 180,10 163 737 1 586 103,24 210 659 3 453 61,01
Chorvátsko 9 450 74 127,70 12 900 179 72,07 6 420 92 69,78 506 500 0 0,00 18 430 284 64,89
USA 18 455 417 44,26 16 550 196 84,44 31 600 210 150,48 27 980 350 79,94 31 386 414 75,81
Francúzsko 6 400 79 81,01 8 400 133 63,16 14 700 194 75,77 18 200 254 71,65 13 380 165 81,09
Slovinsko 1 700 1 1 700,00 2 100 1 2 100,00 1 750 13 134,62 0 0 0,00 1 600 15 106,67
Slovenská republika 0 0 0,00 30 715 62 495,40 85 000 72 1 180,56 25 807 79 326,67 30 520 225 135,64
Nemecko 8 000 50 160,00 8 000 50 160,00 26 794 126 212,65 46 750 215 217,44 74 850 534 140,17
Cyprus 14 420 45 320,44 25 700 75 342,67 17 300 53 326,42 13 700 150 91,33 17 400 90 193,33
Kanada 24 500 70 350,00 39 700 143 277,62 63 000 143 440,56 296 020 162 1 827,28 40 650 170 239,12
Island 4 270 10 427,00 5 350 10 535,00 5 000 10 500,00 5 000 17 294,12 7 000 25 280,00
Ukrajina 1 600 17 94,12 0 0 0,00 18 550 96 193,23 17 619 45 391,53 15 000 53 283,02
Írsko 49 200 130 378,46 46 620 63 740,00 49 712 345 144,09 39 300 285 137,89 59 420 180 330,11
Taliansko 1 800 12 150,00 1 700 12 141,67 1 750 24 72,92 2 060 0 0,00 60 189 85 708,11
Nový Zéland 9 920 30 330,67 4 020 3 1 340,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  610 486 10 178 59,98 906 188 12 591 71,97 1 191 700 23 138 51,50 3 948 781 23 870 165,43 1 441 934 46 328 31,12

Oblasť Informácie

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Česká republika 10 900 96 800 0,11 11 520 182 650 0,06 33 480 224 147 0,15 31 070 185 524 0,17 93 850 199 096 0,47
Austrália 1 000 10 100,00 1 200 10 120,00 2 800 10 280,00 4 880 52 93,85 11 010 4 567 2,41
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 653 5 100 6,40
Nemecko 0 0 0,00 1 700 5 340,00 3 300 5 660,00 0 0 0,00 6 100 700 8,71
Luxembursko 7 000 50 140,00 7 000 150 46,67 14 000 1 200 11,67 15 000 1 800 8,33 7 000 600 11,67
Srbsko 38 120 266 143,31 67 255 316 212,83 65 060 403 161,44 103 340 985 104,91 363 808 27 846 13,07
Chorvátsko 8 000 600 13,33 4 750 620 7,66 5 450 600 9,08 7 550 606 12,46 15 120 1 150 13,15
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 001 14 1 071,50 62 150 1 652 37,62
Maďarsko 19 679 86 228,83 28 290 198 142,88 21 451 78 275,01 64 019 206 310,77 108 236 2 759 39,23
Nový Zéland 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 40 75,00
Rumunsko 53 000 1 764 30,05 43 600 1 683 25,91 52 600 1 868 28,16 56 500 1 702 33,20 367 800 3 689 99,70
Poľsko 15 300 125 122,40 20 000 165 121,21 34 200 150 228,00 27 100 129 210,08 14 000 85 164,71
Ukrajina 2 600 1 2 600,00 2 500 5 500,00 3 000 9 333,33 3 400 15 226,67 3 900 21 185,71
Francúzsko 6 750 16 421,88 7 820 18 434,44 10 470 18 581,67 9 820 30 327,33 11 750 24 489,58
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 1 3 000,00 0 0 0,00 8 000 15 533,33
Kanada 15 500 9 1 722,22 11 100 9 1 233,33 19 068 9 2 118,67 15 540 40 388,50 12 970 6 2 161,67
Bulharsko 0 0 0,00 2 500 30 83,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 200 20 160,00 0 0 0,00
Izrael 10 000 3 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 800 100 8,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 2 200 500 4,40 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švédsko 2 260 5 452,00 2 600 4 650,00 0 0 0,00 2 900 5 580,00 0 0 0,00
Taliansko 7 920 2 3 960,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  200 229 100 237 2,00 211 835 185 863 1,14 267 879 228 498 1,17 360 120 191 228 1,88 1 121 347 247 350 4,53

Oblasť Médiá

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Chorvátsko 2 300 7 328,57 2 000 8 250,00 2 200 7 314,29 2 350 15 156,67 2 700 3 003 0,90
Srbsko 11 465 75 152,87 34 750 253 137,35 29 360 356 82,47 43 221 3 389 12,75 92 560 3 496 26,48
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 500 20 675,00 6 400 70 91,43
Francúzsko 2 200 10 220,00 2 200 15 146,67 0 0 0,00 2 000 20 100,00 2 500 20 125,00
Taliansko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 190 35 291,14
Maďarsko 25 200 77 327,27 25 700 48 535,42 16 500 58 284,48 21 335 49 435,41 8 900 25 356,00
Poľsko 4 490 4 1 122,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 400 3 466,67
Česká republika 10 000 20 500,00 45 000 326 138,04 13 600 3 800 3,58 35 977 95 378,71 10 200 20 510,00
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 000 20 1 100,00 7 000 9 777,78
USA 8 300 8 006 1,04 13 320 10 007 1,33 5 000 4 000 1,25 11 884 18 660,22 8 700 11 790,91
Ukrajina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 5 560,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 2 800 10 280,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kanada 21 280 16 1 330,00 0 0 0,00 11 354 8 1 419,25 25 460 208 122,40 0 0 0,00
  85 235 8 215 10,38 125 770 10 667 11,79 80 814 8 234 9,81 180 727 3 834 47,14 150 550 6 692 22,50

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice) 68 800 66 000 20 3 440,00 2 600 26,46
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Technické vybavenie učební pre online výučbu slovenčiny na prvom stupni základných škôl na slovenských školách v Rumunsku 24 600 5 000 10 2 460,00 150 164,00
Taliansko Istituto dei SS. Cirillo e Metodio Rekonštrukcia oplotenia a dvoch hlavných brán 50 789 50 789 21 2 418,52 21 2 418,52
Srbsko Ekologické hnutie Padina Oprava a rekonštrukcia strechy 6 925 5 000 3 2 308,33 100 69,25
Kanada Kanadská slovenská liga Vydávanie periodickej publikácie Kanadský Slovák 12 970 3 000 6 2 161,67 2 500 5,19
Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena 12 350 1 000 6 2 058,33 10 000 1,24
Srbsko Zakladna škola Maršal Tito Padina Modernizacia technického a informatického kabinetu 3 500 1 000 2 1 750,00 450 7,78
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa 250 000 250 000 150 1 666,67 6 000 41,67
Austrália Vodafest - Czech and Slovak Association Inc Ľudový jarmok 2022 11 550 1 500 7 1 650,00 1 000 11,55
Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Hlas ľudu on-line 9 500 500 6 1 583,33 5 000 1,90
Maďarsko Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 4 700 3 000 3 1 566,67 5 000 0,94
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Mapa Slovenská Budapešť na internete 7 000 1 000 5 1 400,00 100 000 0,07
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Zabezpečenie chodu a kancelárskych priestorov Asociácie slovenských pedagógov v Rumunsku 2021 / 2022 6 800 1 500 5 1 360,00 65 104,62
Austrália Milan Busek Výmena okien v budove Československo-austrálskej asociácie Canberry a okolia 6 800 2 500 5 1 360,00 2 500 2,72
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Knižné vydanie prílohy Ľudových novín pre deti - LuDo 6 000 500 5 1 200,00 10 000 0,60
Srbsko Centar za srpsko-slovačke teme Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny 6 865 4 000 6 1 144,17 10 000 0,69
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Ustredné kurenie do kostola 9 000 9 000 8 1 125,00 300 30,00
Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Mládežnícky časopis Vzlet 7 000 2 500 7 1 000,00 2 500 2,80
Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Detský časopis Zornička 7 000 3 000 7 1 000,00 2 500 2,80
Srbsko Opština Kovačica Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - III fáza 100 000 100 000 100 1 000,00 25 000 4,00

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 800 91 300 0,03 120 000 0,02
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 4 000 91 300 0,11 150 000 0,07
Chorvátsko Josip Kvasnovski Zvečera je naša piesen 500 500 3 000 0,17 5 100,00
Srbsko SKUS Slnečnica Nákup kontrabasu pre detský orchestrík SKUS Slnečnica 1 600 900 5 600 0,29 100 000 0,02
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dni slovenskej kultúry po Českej republike 4 750 1 500 10 000 0,48 30 000 0,16
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 480 300 1 000 0,48 5 000 0,10
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR 12 500 400 22 000 0,57 30 000 0,42
Srbsko Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad Slávnostná akadémia pri príležitosti 220 výročia príchodu Slovákov do Kovačice 4 860 1 500 6 000 0,81 100 000 0,05
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Slovenské knihy do našej knižnice 1 000 400 1 200 0,83 320 3,13
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 2 500 900 2 400 1,04 5 000 0,50
Srbsko Ján Glozik Svet Jána Glózika 6 500 2 000 6 000 1,08 200 000 0,03
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica 3 000 800 2 665 1,13 25 000 0,12
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš Úcta našim predkom 1 200 400 1 000 1,20 5 000 0,24
Srbsko Základná škola M.Tita Padina Výmena okien a dverí vo vchodovej časti školy. 6 740 2 600 5 600 1,20 56 000 0,12
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Anton Straka - najväčší slovenský architekt Dolnej zeme 2 500 500 2 000 1,25 35 000 0,07
Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva Bükkszentkereszt Dvojjazyčné tabule verejnych budov 1 405 1 300 1 100 1,28 1 100 1,28
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Nákup krosien pre tvorivé dielne 650 400 500 1,30 56 000 0,01
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Slovenská Čaba...Náš Ondriš 2 800 300 2 000 1,40 35 000 0,08
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov 1 700 400 1 200 1,42 320 5,31
Austrália Czech and Slovak Film Festival of Australasia Inc. 10. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane and online celá Austrália) 6 450 2 500 4 500 1,43 40 000 0,16

Najmenej efektívne NEpodporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Španielsko SLOVENSKO - SPANIELSKÁ ÚNIA / UNIÓN HISPANO - ESLOVACA Kúpa priestoru pre Slovensko - španielksu Úniu 145 000 0 5 29 000,00 200 725,00
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke 381 310 0 20 19 065,50 300 1 271,03
Srbsko Obec Báčsky Petrovec Kúpa domu Vladimíra Urbančeka, významného petrovského výtvarníka 80 000 0 10 8 000,00 100 000 0,80
Srbsko Vjerka Sarić Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci Slovákom žijúcim v Srbsku 6 600 0 1 6 600,00 50 000 0,13
Slovenská republika Dalibor Buranda Prvý Slovák na Hollywoodskom inštitúte v Los Angeles, USA! 6 474 0 1 6 474,00 100 64,74
Srbsko Ekologické hnutie Padina Sanácia studne na Álaši 29 042 0 5 5 808,40 20 000 1,45
Rakúsko Juraj Gregor Spolok Slovákov žijúcich v Marcheggu 12 000 0 4 3 000,00 4 3 000,00
USA Czech and Slovak Association, Inc. J. A. Bata a druha svetova vojna 8 850 0 3 2 950,00 5 1 770,00
Slovenská republika iCan s.r.o. iCan kids - hybridný klub iCan - 2. ročník 17 232 0 6 2 872,00 500 34,46
Chorvátsko Ivan Šandor Rádio Štúdio 13 299 0 5 2 659,80 200 66,50
Austrália Czechoslovakian Country Club Renovácia podláh v budove Československého Country klubu Sydney 10 800 0 5 2 160,00 2 500 4,32
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku 10 800 0 5 2 160,00 1 000 10,80
Chorvátsko Ana Šandor Miksad Rádio Štúdio 11 600 0 6 1 933,33 500 23,20
Rakúsko Jarmila Roser Dvojjazyčná (slovensko-nemecká) literatúra pre deti 10 000 0 6 1 666,67 5 000 2,00
Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo Divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla a Srbského národného divadla 26 350 0 20 1 317,50 500 52,70
Srbsko Centar za srpsko-slovačke teme Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny 6 815 0 6 1 135,83 10 000 0,68
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne 16 000 0 15 1 066,67 200 80,00
Slovenská republika Ján Vitko Flora Arvensis 1822 3 070 0 3 1 023,33 7 000 000 0,00
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku 5 100 0 5 1 020,00 1 000 5,10
Rakúsko Zuzana Mikulová Busta Milan Sládek umiestnená v Hainburg an der Donau. 10 000 0 10 1 000,00 300 000 0,03

Najviac efektívne NEpodporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Srbsko Futbalový Klub Slávia Slávnostné stretnutie Slovákov, členov FK Slávia pri príležitosti osláv 220. rokov príchodu Slovákov do Kovačice. 1 400 0 6 000 0,23 56 000 0,03
Srbsko Poľovnícké združenie Zajac Nákup nábytku 1 450 0 5 600 0,26 56 000 0,03
Srbsko ECAV Jánošík Nákup multifunkčnej tlačiarne. 650 0 2 000 0,33 50 000 0,01
Srbsko SKUS Slnečnica Doplnenie krojového vybavenia SKUS Slnečnica 2 300 0 5 600 0,41 110 000 0,02
Srbsko Mesna zajednica Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov) 3 450 0 6 000 0,58 120 000 0,03
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku 900 0 1 000 0,90 5 000 0,18
Spojené kráľovstvo Slovak School and Community Manchester Casopis SLOVAK V UK 1 850 0 2 000 0,93 10 000 0,19
Srbsko Ján Glozik Svet Jána Glózika 6 500 0 6 000 1,08 200 000 0,03
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov SARVAS 300 - KÉTŠOPROŇ 70 2 900 0 2 500 1,16 15 000 0,19
Srbsko Kolkársky klub "Dolina" Padina Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Kolkárskeho Klubu Dolina. 6 600 0 5 600 1,18 56 000 0,12
Srbsko Kolkársky klub "Dolina" Padina Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Kolkárskeho Klubu Dolina. 6 600 0 5 600 1,18 50 000 0,13
Srbsko Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad Revitalizácia priestorov slovenských organizácií pri príležitoti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice 7 710 0 6 000 1,29 100 000 0,08
Srbsko Mesna zajednica Materiálno - technické skvalitnenie priestoru budovy MZ Padina 7 700 0 5 600 1,38 100 000 0,08
Srbsko Mesna zajednica Rekonštrukcia budovy pre Slovákov v Padine 7 700 0 5 600 1,38 100 000 0,08
Srbsko Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad Skvalitnenie podmienok stretávania sa Slovákov pri príležitosti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice. (II.časť) 9 800 0 6 000 1,63 100 000 0,10
Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského Kabinet prírodných vied 440 0 254 1,73 400 1,10
Srbsko Zakladna škola Maršal Tito Padina V zdravom tele zdrave deti 780 0 450 1,73 1 000 0,78
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Nákup monitorovacej techniky na zabezpečenie prevádzky a pravidlnú činnosť 930 0 500 1,86 56 000 0,02
Srbsko MOMS Jánošík Slováci v Jánošíku (III.vydanie) 1 340 0 700 1,91 56 000 0,02
USA Martina Hornakova Informačná platforma KITNDO 19 990 0 10 000 2,00 500 000 0,04
Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com