Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Požadovaná krajanská dotácia na jedného účastníka

Všetky žiadosti

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
2 590 610 € 219 822 11,79 € 3 087 863 € 310 031 9,96 € 4 264 378 € 389 587 10,95 € 2 531 953 € 286 194 8,85 €
Česká republika 260 873 € 154 671 1,69 € 307 000 € 241 344 1,27 € 335 540 € 287 805 1,17 € 208 965 € 214 915 0,97 €
Luxembursko 7 000 € 50 140,00 € 13 200 € 200 66,00 € 79 850 € 2 480 32,20 € 19 000 € 1 860 10,22 €
Austrália 34 900 € 5 250 6,65 € 61 960 € 5 453 11,36 € 64 980 € 8 267 7,86 € 75 185 € 5 646 13,32 €
Srbsko 554 807 € 17 986 30,85 € 776 519 € 15 739 49,34 € 989 776 € 37 153 26,64 € 644 172 € 31 910 20,19 €
Dánsko 3 750 € 50 75,00 € 3 270 € 125 26,16 € 1 970 € 100 19,70 € 2 370 € 100 23,70 €
Chorvátsko 176 409 € 5 686 31,03 € 127 555 € 6 079 20,98 € 190 290 € 4 685 40,62 € 62 200 € 2 354 26,42 €
Maďarsko 385 197 € 7 108 54,19 € 362 666 € 8 722 41,58 € 409 339 € 8 842 46,29 € 312 966 € 11 075 28,26 €
Ukrajina 12 200 € 1 020 11,96 € 19 200 € 690 27,83 € 77 330 € 1 535 50,38 € 26 285 € 831 31,63 €
Rakúsko 9 244 € 638 14,49 € 36 894 € 296 124,64 € 64 326 € 627 102,59 € 32 194 € 985 32,68 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 500 € 58 60,34 € 2 000 € 50 40,00 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 445 € 60 40,75 €
Poľsko 231 426 € 2 043 113,28 € 343 446 € 2 192 156,68 € 336 810 € 3 092 108,93 € 50 330 € 1 134 44,38 €
Rumunsko 265 800 € 7 445 35,70 € 363 370 € 8 545 42,52 € 762 190 € 11 444 66,60 € 303 810 € 6 607 45,98 €
Holandsko 2 200 € 50 44,00 € 2 200 € 45 48,89 € 2 200 € 45 48,89 € 2 200 € 45 48,89 €
Švédsko 3 260 € 5 652,00 € 4 850 € 54 89,81 € 5 430 € 75 72,40 € 7 560 € 135 56,00 €
Spojené kráľovstvo 96 987 € 530 182,99 € 130 933 € 1 514 86,48 € 244 847 € 9 704 25,23 € 244 122 € 3 888 62,79 €
Francúzsko 85 850 € 747 114,93 € 61 420 € 1 035 59,34 € 66 498 € 1 020 65,19 € 64 020 € 929 68,91 €
Švajčiarsko 12 470 € 646 19,30 € 10 900 € 162 67,28 € 35 750 € 475 75,26 € 22 400 € 270 82,96 €
Čierna Hora 5 000 € 25 200,00 € 12 050 € 75 160,67 € 30 545 € 210 145,45 € 14 150 € 165 85,76 €
Cyprus 14 420 € 45 320,44 € 25 700 € 75 342,67 € 23 140 € 93 248,82 € 13 700 € 150 91,33 €
USA 90 184 € 13 170 6,85 € 92 490 € 14 516 6,37 € 92 956 € 8 501 10,93 € 47 628 € 500 95,26 €
Nemecko 40 478 € 723 55,99 € 29 485 € 653 45,15 € 70 097 € 994 70,52 € 65 806 € 570 115,45 €
Belgicko 2 700 € 150 18,00 € 25 900 € 195 132,82 € 55 140 € 288 191,46 € 29 180 € 242 120,58 €
Kanada 90 580 € 713 127,04 € 92 260 € 1 162 79,40 € 115 962 € 770 150,60 € 152 398 € 1 194 127,64 €
Írsko 73 940 € 400 184,85 € 69 830 € 217 321,80 € 98 412 € 1 140 86,33 € 69 760 € 435 160,37 €
Island 4 270 € 10 427,00 € 5 350 € 10 535,00 € 8 000 € 20 400,00 € 8 000 € 27 296,30 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 90 025 € 62 1 452,02 € 93 000 € 72 1 291,67 € 49 107 € 117 419,72 €
Izrael 10 000 € 3 3 333,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Slovinsko 1 700 € 1 1 700,00 € 2 100 € 1 2 100,00 € 1 750 € 13 134,62 € 0 € 0 0,00 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 2 500 € 30 83,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 15 020 € 105 143,05 € 4 020 € 3 1 340,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 3 500 € 500 7,00 € 3 000 € 500 6,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 5 775 € 38 151,97 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 55 54,55 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 9 720 € 14 694,29 € 7 020 € 337 20,83 € 1 750 € 24 72,92 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Kultúra

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
1 595 079 € 101 192 15,76 € 1 744 489 € 100 910 17,29 € 2 624 404 € 129 717 20,23 € 1 091 041 € 67 306 16,21 €
Česká republika 201 073 € 57 084 3,52 € 213 680 € 57 671 3,71 € 242 960 € 59 035 4,12 € 126 630 € 28 472 4,45 €
Austrália 17 400 € 5 060 3,44 € 24 500 € 5 236 4,68 € 32 430 € 8 040 4,03 € 30 005 € 5 341 5,62 €
Maďarsko 172 742 € 5 616 30,76 € 129 550 € 6 086 21,29 € 162 075 € 5 995 27,04 € 84 921 € 7 656 11,09 €
Srbsko 356 946 € 14 003 25,49 € 357 181 € 9 890 36,12 € 598 893 € 24 370 24,58 € 316 237 € 14 797 21,37 €
Ukrajina 8 000 € 1 002 7,98 € 16 700 € 685 24,38 € 55 780 € 1 430 39,01 € 17 700 € 771 22,96 €
Dánsko 3 750 € 50 75,00 € 3 270 € 125 26,16 € 1 970 € 100 19,70 € 2 370 € 100 23,70 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 2 250 € 50 45,00 € 2 630 € 70 37,57 € 2 730 € 100 27,30 €
Rakúsko 3 700 € 450 8,22 € 28 550 € 230 124,13 € 56 782 € 476 119,29 € 20 300 € 710 28,59 €
Chorvátsko 156 659 € 5 005 31,30 € 107 905 € 5 272 20,47 € 176 220 € 3 986 44,21 € 52 300 € 1 733 30,18 €
Spojené kráľovstvo 23 357 € 143 163,34 € 31 088 € 870 35,73 € 106 232 € 8 950 11,87 € 87 585 € 2 302 38,05 €
Poľsko 197 480 € 1 780 110,94 € 291 740 € 1 795 162,53 € 283 760 € 2 445 116,06 € 30 830 € 775 39,78 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 500 € 58 60,34 € 2 000 € 50 40,00 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 445 € 60 40,75 €
Rumunsko 130 000 € 3 217 40,41 € 239 320 € 4 916 48,68 € 561 990 € 5 902 95,22 € 103 600 € 1 870 55,40 €
Kanada 29 300 € 618 47,41 € 41 460 € 1 010 41,05 € 22 540 € 610 36,95 € 46 378 € 793 58,48 €
USA 63 429 € 4 747 13,36 € 62 620 € 4 313 14,52 € 56 356 € 4 291 13,13 € 7 764 € 132 58,82 €
Francúzsko 70 500 € 642 109,81 € 43 000 € 869 49,48 € 41 328 € 808 51,15 € 38 000 € 625 60,80 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 8 850 € 620 14,27 € 4 000 € 60 66,67 €
Nemecko 32 478 € 673 48,26 € 19 785 € 598 33,09 € 40 003 € 863 46,35 € 26 256 € 355 73,96 €
Švajčiarsko 7 000 € 75 93,33 € 7 200 € 85 84,71 € 23 750 € 390 60,90 € 16 200 € 183 88,52 €
Belgicko 2 700 € 150 18,00 € 25 900 € 195 132,82 € 55 140 € 288 191,46 € 29 180 € 242 120,58 €
Írsko 24 740 € 270 91,63 € 23 210 € 154 150,71 € 48 700 € 795 61,26 € 30 460 € 150 203,07 €
Island 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 10 300,00 € 3 000 € 10 300,00 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 7 200 € 35 205,71 € 22 675 € 90 251,94 € 6 350 € 15 423,33 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 59 310 € 0 0,00 € 8 000 € 0 0,00 € 3 800 € 4 950,00 €
Argentína 4 275 € 32 133,59 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 55 54,55 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 5 100 € 75 68,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Cyprus 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 5 840 € 40 146,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 3 500 € 500 7,00 € 3 000 € 500 6,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 0 € 0 0,00 € 5 320 € 325 16,37 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Vzdelávanie

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
610 486 € 10 178 59,98 € 906 188 € 12 591 71,97 € 1 191 700 € 23 138 51,50 € 971 666 € 23 851 40,74 €
Poľsko 14 156 € 134 105,64 € 31 706 € 232 136,66 € 18 850 € 497 37,93 € 2 400 € 230 10,43 €
Srbsko 148 276 € 3 642 40,71 € 317 333 € 5 280 60,10 € 296 463 € 12 024 24,66 € 203 274 € 12 739 15,96 €
Čierna Hora 5 000 € 25 200,00 € 4 850 € 40 121,25 € 7 870 € 120 65,58 € 4 600 € 130 35,38 €
Rumunsko 82 800 € 2 464 33,60 € 80 450 € 1 946 41,34 € 147 600 € 3 674 40,17 € 130 210 € 3 015 43,19 €
Maďarsko 67 995 € 1 329 51,16 € 79 545 € 2 390 33,28 € 109 732 € 2 711 40,48 € 145 691 € 3 164 46,05 €
Česká republika 38 900 € 767 50,72 € 36 800 € 697 52,80 € 45 500 € 823 55,29 € 39 188 € 849 46,16 €
Holandsko 2 200 € 50 44,00 € 2 200 € 45 48,89 € 2 200 € 45 48,89 € 2 200 € 45 48,89 €
Francúzsko 6 400 € 79 81,01 € 8 400 € 133 63,16 € 14 700 € 194 75,77 € 14 200 € 254 55,91 €
Rakúsko 5 544 € 188 29,49 € 5 544 € 56 99,00 € 7 544 € 151 49,96 € 11 094 € 175 63,39 €
Švédsko 1 000 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 930 € 30 64,33 €
Švajčiarsko 3 270 € 71 46,06 € 3 700 € 77 48,05 € 12 000 € 85 141,18 € 6 200 € 87 71,26 €
USA 18 455 € 417 44,26 € 16 550 € 196 84,44 € 31 600 € 210 150,48 € 27 980 € 350 79,94 €
Cyprus 14 420 € 45 320,44 € 25 700 € 75 342,67 € 17 300 € 53 326,42 € 13 700 € 150 91,33 €
Spojené kráľovstvo 73 630 € 387 190,26 € 99 845 € 644 155,04 € 135 615 € 753 180,10 € 156 537 € 1 586 98,70 €
Ukrajina 1 600 € 17 94,12 € 0 € 0 0,00 € 18 550 € 96 193,23 € 5 185 € 45 115,22 €
Írsko 49 200 € 130 378,46 € 46 620 € 63 740,00 € 49 712 € 345 144,09 € 39 300 € 285 137,89 €
Austrália 16 500 € 180 91,67 € 36 260 € 207 175,17 € 29 750 € 217 137,10 € 40 300 € 253 159,29 €
Nemecko 8 000 € 50 160,00 € 8 000 € 50 160,00 € 26 794 € 126 212,65 € 39 550 € 215 183,95 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 30 715 € 62 495,40 € 85 000 € 72 1 180,56 € 17 107 € 79 216,54 €
Island 4 270 € 10 427,00 € 5 350 € 10 535,00 € 5 000 € 10 500,00 € 5 000 € 17 294,12 €
Kanada 24 500 € 70 350,00 € 39 700 € 143 277,62 € 63 000 € 143 440,56 € 66 020 € 153 431,50 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 6 200 € 50 124,00 € 57 000 € 660 86,36 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 1 500 € 6 250,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Slovinsko 1 700 € 1 1 700,00 € 2 100 € 1 2 100,00 € 1 750 € 13 134,62 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 9 920 € 30 330,67 € 4 020 € 3 1 340,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Chorvátsko 9 450 € 74 127,70 € 12 900 € 179 72,07 € 6 420 € 92 69,78 € 0 € 0 0,00 €
Dánsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 1 800 € 12 150,00 € 1 700 € 12 141,67 € 1 750 € 24 72,92 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Informácie

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
200 229 € 100 237 2,00 € 211 835 € 185 863 1,14 € 267 879 € 228 498 1,17 € 319 019 € 191 228 1,67 €
Česká republika 10 900 € 96 800 0,11 € 11 520 € 182 650 0,06 € 33 480 € 224 147 0,15 € 31 070 € 185 524 0,17 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 800 € 100 8,00 €
Luxembursko 7 000 € 50 140,00 € 7 000 € 150 46,67 € 14 000 € 1 200 11,67 € 15 000 € 1 800 8,33 €
Chorvátsko 8 000 € 600 13,33 € 4 750 € 620 7,66 € 5 450 € 600 9,08 € 7 550 € 606 12,46 €
Rumunsko 53 000 € 1 764 30,05 € 43 600 € 1 683 25,91 € 52 600 € 1 868 28,16 € 56 500 € 1 702 33,20 €
Srbsko 38 120 € 266 143,31 € 67 255 € 316 212,83 € 65 060 € 403 161,44 € 84 040 € 985 85,32 €
Austrália 1 000 € 10 100,00 € 1 200 € 10 120,00 € 2 800 € 10 280,00 € 4 880 € 52 93,85 €
Poľsko 15 300 € 125 122,40 € 20 000 € 165 121,21 € 34 200 € 150 228,00 € 17 100 € 129 132,56 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 200 € 20 160,00 €
Ukrajina 2 600 € 1 2 600,00 € 2 500 € 5 500,00 € 3 000 € 9 333,33 € 3 400 € 15 226,67 €
Maďarsko 19 679 € 86 228,83 € 28 290 € 198 142,88 € 21 451 € 78 275,01 € 61 019 € 206 296,21 €
Francúzsko 6 750 € 16 421,88 € 7 820 € 18 434,44 € 10 470 € 18 581,67 € 9 820 € 30 327,33 €
Kanada 15 500 € 9 1 722,22 € 11 100 € 9 1 233,33 € 19 068 € 9 2 118,67 € 15 540 € 40 388,50 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 6 200 € 14 442,86 €
Švédsko 2 260 € 5 452,00 € 2 600 € 4 650,00 € 0 € 0 0,00 € 2 900 € 5 580,00 €
Spojené kráľovstvo 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 1 3 000,00 € 0 € 0 0,00 €
USA 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 2 500 € 30 83,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 7 920 € 2 3 960,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Švajčiarsko 2 200 € 500 4,40 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Izrael 10 000 € 3 3 333,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nemecko 0 € 0 0,00 € 1 700 € 5 340,00 € 3 300 € 5 660,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Médiá

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
Požadovaná
suma
Počet
účastníkov
Požiadavka na
1 účastníka
85 235 € 8 215 10,38 € 125 770 € 10 667 11,79 € 80 814 € 8 234 9,81 € 150 227 € 3 809 39,44 €
Srbsko 11 465 € 75 152,87 € 34 750 € 253 137,35 € 29 360 € 356 82,47 € 40 621 € 3 389 11,99 €
Francúzsko 2 200 € 10 220,00 € 2 200 € 15 146,67 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 20 100,00 €
Kanada 21 280 € 16 1 330,00 € 0 € 0 0,00 € 11 354 € 8 1 419,25 € 24 460 € 208 117,60 €
Chorvátsko 2 300 € 7 328,57 € 2 000 € 8 250,00 € 2 200 € 7 314,29 € 2 350 € 15 156,67 €
Česká republika 10 000 € 20 500,00 € 45 000 € 326 138,04 € 13 600 € 3 800 3,58 € 12 077 € 70 172,53 €
Maďarsko 25 200 € 77 327,27 € 25 700 € 48 535,42 € 16 500 € 58 284,48 € 21 335 € 49 435,41 €
USA 8 300 € 8 006 1,04 € 13 320 € 10 007 1,33 € 5 000 € 4 000 1,25 € 11 884 € 18 660,22 €
Rumunsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 13 500 € 20 675,00 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 22 000 € 20 1 100,00 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 800 € 5 560,00 € 0 € 0 0,00 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 2 800 € 10 280,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Poľsko 4 490 € 4 1 122,50 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Maďarsko Rudo Franyó Senváclavská kalvária 5 800 € 2 500 € 1 5 800,00 € 1 200 4,83 €
Maďarsko Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 4 700 € 3 500 € 1 4 700,00 € 5 000 0,94 €
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Rekonštrukcia - oprava fasady stien na kostole.2 fáza 12 000 € 6 000 € 4 3 000,00 € 300 40,00 €
Kanada Anna Ladouceur (Maderova) Slovak Spectrum - produkcia a vysielanie slovenskeho televizneho programu v Slov. jazyku 11 650 € 5 000 € 4 2 912,50 € 5 000 2,33 €
Srbsko Igor Havran Obrazky zo Slovenska 9 000 € 2 500 € 4 2 250,00 € 1 000 9,00 €
Srbsko Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru Kniha „Zvyky, hri a obyčaje“ v Kovačici a Padine 3 880 € 800 € 2 1 940,00 € 5 000 0,78 €
Kanada Kanadská slovenská liga Vydávanie periodickej publikácie Kanadský Slovák 10 200 € 3 500 € 6 1 700,00 € 2 000 5,10 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Kristus žije v dejinách cirkvi – opätové vydanie knihy 3 400 € 1 000 € 2 1 700,00 € 300 11,33 €
Slovenská republika Milan Pšenko Zrkadlo 3 200 € 1 200 € 2 1 600,00 € 1 000 3,20 €
Chorvátsko Vlatko Miksad Príbehy za oponou 2 4 400 € 2 000 € 3 1 466,67 € 1 000 4,40 €
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum Oslava 15 rokov vyrocia zalozenia SCHM 7 000 € 2 000 € 5 1 400,00 € 10 000 0,70 €
Rakúsko Jarmila Roser Dvojjazyčná vzdelávacia literatúra pre deti (slovensko-nemecká) 5 550 € 3 000 € 4 1 387,50 € 1 800 3,08 €
Austrália Vodafest - Czech and Slovak Association Inc Ľudový jarmok 2021 9 310 € 1 500 € 7 1 330,00 € 1 000 9,31 €
Poľsko Ján Fečko Cyklus koncertov "Na ľudovú nôtu od západu po východ" 7 920 € 1 500 € 6 1 320,00 € 4 500 1,76 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Nechajte deti prichádzať ku mne - opätové vydanie knihy 2 500 € 1 000 € 2 1 250,00 € 300 8,33 €
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum PRENAJOM PRIESTOROV NA VYSTAVY A USKLADNENIE 12 000 € 5 000 € 10 1 200,00 € 5 000 2,40 €
Srbsko Katarína Pucovská www.kulpin.net 2 300 € 2 300 € 2 1 150,00 € 10 000 0,23 €
Maďarsko Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku – Oddelenie kultúrneho dedičstva Vybavenie spoločenského priestoru Národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov 11 400 € 3 000 € 10 1 140,00 € 500 22,80 €
Maďarsko Imrich Fuhl Vydanie knihy Imricha Fuhla Extrakt (drobná publicistika) 3 300 € 1 000 € 3 1 100,00 € 1 500 2,20 €
Slovenská republika Československý ústav zahraniční Bratislava Diskusné fórum krajanov 22 000 € 4 000 € 20 1 100,00 € 4 000 5,50 €

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 € 800 € 91 300 0,03 € 120 000 0,02 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 € 4 000 € 91 300 0,11 € 150 000 0,07 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR 12 500 € 4 000 € 22 000 0,57 € 30 000 0,42 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Hložany Kúpa slovenských detských kníh pre matičnú knižnicu v Hložanoch 400 € 400 € 700 0,57 € 700 0,57 €
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Slovenské povery a mýty dolnozemských Slovákov 3 500 € 1 200 € 5 000 0,70 € 35 000 0,10 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 2 500 € 1 000 € 2 400 1,04 € 5 000 0,50 €
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica 3 000 € 1 500 € 2 665 1,13 € 25 000 0,12 €
Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC Doprava učebného materiálu pre Vzdelávacie centrá vo Veľkej Británii 500 € 500 € 400 1,25 € 400 1,25 €
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Technické zariadenia na digitalizáciu v Okresnej knižnici v Kovačici 3 500 € 1 000 € 2 665 1,31 € 25 000 0,14 €
Austrália Czech and Slovak Film Festival of Australasia Inc. 9. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne a Canberra) 5 450 € 2 500 € 4 000 1,36 € 25 000 0,22 €
Česká republika BONA FIDE z.s. ROZPRÁVKY 2 900 € 1 500 € 2 000 1,45 € 2 500 1,16 €
Srbsko Miestny odbor Matice Slovenskej v Srbsku Vojlovica - Pančevo Tvorivá dielňa pre deti počas Dožinkových osláv 780 € 500 € 500 1,56 € 1 300 0,60 €
Srbsko Knižnica Štefana Homolu SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE 1 005 € 800 € 632 1,59 € 1 260 0,80 €
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Tranoscius a jeho stará ale živá liturgia 2 400 € 1 800 € 1 500 1,60 € 35 000 0,07 €
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici Učebnice a pracovné listy pre vyučbu náboženstva v slovenskom jazyku 3 853 € 1 000 € 2 000 1,93 € 50 000 0,08 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Technické vybavenie kancelárie Matice slovenskej v Srbsku 1 000 € 600 € 500 2,00 € 5 000 0,20 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou 2 000 € 1 000 € 1 000 2,00 € 3 000 0,67 €
Česká republika BONA FIDE z.s. Festival tvorby pre deti 3 200 € 1 000 € 1 500 2,13 € 2 500 1,28 €
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Nové police na knihy 1 400 € 800 € 610 2,30 € 1 200 1,17 €
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Mikuláš pre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej 500 € 400 € 200 2,50 € 1 000 0,50 €

Najmenej efektívne NEpodporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku 2 500 000 € 0 € 10 250 000,00 € 20 000 125,00 €
Srbsko Fondacija Mira Brtka Kúpa nehnuteľnosti - rodinný dom, maliarsky a módny atelier Miry Brtkovej v Starej Pazove 180 000 € 0 € 5 36 000,00 € 1 500 120,00 €
Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County Prístavba-Izba Slovenskeho Dedicstva-Slovak Heritage Room 230 000 € 0 € 9 25 555,56 € 5 000 46,00 €
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke III. etapa 250 000 € 0 € 20 12 500,00 € 3 000 83,33 €
Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice) 143 800 € 0 € 20 7 190,00 € 2 500 57,52 €
Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo Kino SVD - technické vybavenie 88 620 € 0 € 15 5 908,00 € 1 000 88,62 €
Chorvátsko Matica slovenská Radoś Rekonštrukcia javiska M.S. Radoš 14 288 € 0 € 3 4 762,67 € 120 119,07 €
Srbsko Anna Havranová Detská ríša slovenská 9 000 € 0 € 2 4 500,00 € 100 90,00 €
Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Výmena okien, vchodových dverí, portálu na budove a práca majstrov 17 000 € 0 € 4 4 250,00 € 10 1 700,00 €
Chorvátsko Ivan Šandor Audio Štúdio Rádio 10 700 € 0 € 3 3 566,67 € 1 000 10,70 €
Rumunsko Kultúrno - umelecký spolok Talent Zakúpenie 9-miestného auta 35 000 € 0 € 10 3 500,00 € 1 000 35,00 €
Rumunsko Kultúrno - umelecký spolok Talent Zakúpenie 9-miestného auta 35 000 € 0 € 10 3 500,00 € 1 000 35,00 €
Slovenská republika Marek Kulhánek Spájanie krajanov pomocou sociálnych medií 10 000 € 0 € 3 3 333,33 € 10 000 1,00 €
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Nákup a rekonštrukcia etnodomu na vytvorenie pamätnej izby vo Vyšných Lapšoch 45 000 € 0 € 14 3 214,29 € 2 000 22,50 €
Kanada Slávik - Slovenský folklórne združenie Ucast na podujati organizovanom USZZ - Stala konferencia "Slovenska republika a Slovaci zijuzi v zahranici 2021" 2 500 € 0 € 1 2 500,00 € 100 000 0,03 €
Spojené kráľovstvo Okenko CIC Prax slovenských študentov v Londýne aj po Brexite. 7 500 € 0 € 3 2 500,00 € 2 000 3,75 €
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Rekonštrukcia učebne žiakov s autistickými poruchami 17 000 € 0 € 7 2 428,57 € 13 1 307,69 €
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Nákup cimbalu a náuka hry 9 155 € 0 € 5 1 831,00 € 500 18,31 €
Chorvátsko Evanjelický a.v. Slovenský cirkevný zbor v Iloku Rekonštrukcia kostola v Iloku - dokončenie fasády 30 000 € 0 € 20 1 500,00 € 850 35,29 €
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Slovenského multifukčného kultúrneho centra v Nadlaku a 1. etapa rekonštrukčných prác 200 000 € 0 € 150 1 333,33 € 6 000 33,33 €

Najviac efektívne NEpodporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
USA Martina Hornakova Informačná platforma KITNDO 22 200 € 0 € 1 000 000 0,02 € 10 000 000 0,00 €
Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s. On-line platformy Svetového združenia Slovákov v zahraničí 3 000 € 0 € 36 000 0,08 € 80 000 0,04 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dni slovenskej kultúry po Českej republike 5 000 € 0 € 30 000 0,17 € 50 000 0,10 €
Česká republika Matika.in z. s. Modul na tvorbu pracovných listov pre vyučovanie slovenského jazyka v zahraničí 2 000 € 0 € 6 838 0,29 € 10 000 0,20 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2021 460 € 0 € 1 000 0,46 € 5 000 0,09 €
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Vypracovanie testov pre hodnotenie on-line vyučovania 2 450 € 0 € 2 750 0,89 € 2 750 0,89 €
Srbsko SKUS Slnečnica Nákup hudobných nástrojov pre detský orchester SKUS Slnečnica 1 100 € 0 € 600 1,83 € 5 600 0,20 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov Matice slovenskej v Srbsku 2 000 € 0 € 1 000 2,00 € 5 000 0,40 €
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici Prijatie hostí zo Slovenska II.časť 500 € 0 € 200 2,50 € 1 300 0,38 €
Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč 27. Detský folklórny festival Zlatá brána 3 900 € 0 € 1 500 2,60 € 25 000 0,16 €
Nový Zéland Czech and Slovak Club Auckland Gulas piknik 2021 400 € 0 € 150 2,67 € 255 1,57 €
Nemecko Slowaken in Sachsen / Slováci v Sasku e.V. Čo sa deje na Slovensku vo filme? 1 530 € 0 € 500 3,06 € 2 000 0,77 €
Česká republika Občanské sdružení Společnost Michala Bosáka Kniha Michal Bosak a Americko-slovenská banka 3 500 € 0 € 1 000 3,50 € 2 000 1,75 €
Česká republika Občanské sdružení Společnost Michala Bosáka Kniha Michal Bosak a Americko-slovenská banka 3 500 € 0 € 1 000 3,50 € 2 000 1,75 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Nákup notebooku a projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku 1 800 € 0 € 500 3,60 € 5 000 0,36 €
Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s. Informačné centrum slovenského zahraničia 9 000 € 0 € 2 500 3,60 € 10 000 0,90 €
Srbsko Zakladna škola Maršal Tito Padina Pokračujeme v renovacii telocvične - II čast 1 500 € 0 € 410 3,66 € 700 2,14 €
Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského Nech sa počujeme! 950 € 0 € 254 3,74 € 1 500 0,63 €
Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč Sanácia a adaptácia Etno domu 20 000 € 0 € 5 000 4,00 € 50 000 0,40 €
Chorvátsko MATICA SLOVENSKÁ JOSIPOVAC 13.folklorna ethno-gastronomicka manifestacia „Slováci do Drlaku“ 2 000 € 0 € 500 4,00 € 3 000 0,67 €