Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Vuka Karadžića 2, 21 000 Novi Sad

Viac informácií

www.seavc.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana


"Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku (SEAVC) je spoločenstvo kresťanov – evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prameň viery a pravidlo života jedine Písmo sväté, vysvetľované v duchu jej Symbolických kníh.

Príslušnosť k cirkvi sa zakladá na Svätom krste (cca 49.500 členov).

Člen cirkvi je každý pokrstený evanjelik, ktorý prebýva v jednom zo zriadených cirkevných zborov, vo fílii alebo v diaspóre, žije podľa učenia cirkvi a dáva svoj prínos k duchovnému a hmotnému pôsobeniu cirkvi.

SEAVC je nezávislou samosprávnou cirkvou plniacou svoje poslanie a pôsobiacou na celom území Srbska.

SEAVC môže na základe medzinárodných dohôd pôsobiť aj mimo územia Srbska.

SEAVC je oddelená od štátu a slobodná vo vykonávaní náboženských vecí a obradov, rovnoprávna s ostatnými tradične štátom uznávanými cirkvami."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 5 104 125 547 500 84 130 € 7 500 €
  1.12.2024 - 25.12.2024
Srbsko
Kultúra
Vianočné darčeky pre slovenské deti
Žiadosť číslo 0497/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
3 715 49 500 50 000 €
Požadované položky: Iné - Nákup 3715 vianočných darčekov pre slovenské deti na Vianoce v roku 2024.:50000.00
0 €
  1.8.2024 - 31.8.2024
Hložany - Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Pracovné zošity pre výučbu Slovenského náboženstva
Žiadosť číslo 0492/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 300 49 500 2 463 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2462.50
2 000 €
  1.8.2024 - 1.12.2024
Srbsko
Kultúra
Práca Heraldickej komisie
Žiadosť číslo 0495/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
49 500 49 500 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Odborné služby Herolda Slovenska, archivára a historika Ladislava Vrtela, ako aj jeho cestovanie a ubytovanie v Srbsku.:3000.00; Doprava (BV):7000.00
0 €
  24.6.2024 - 7.7.2024
Andrevlje, Frušká Hora (Sriem), Srbsko
Kultúra
Stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže
Žiadosť číslo 0493/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
110 49 500 18 717 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):18716.60
4 000 €
  1.6.2024 - 1.12.2024
Srbsko
Kultúra
Zamyslenie nad Božím Slovom
Žiadosť číslo 0496/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
49 500 349 500 2 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):2950.00
1 500 €
2023 2 2 450 7 049 500 5 465 € 1 000 €
2022 2 2 450 7 049 500 6 500 € 1 000 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 9 109 025 14 646 500 96 095 € 9 500 € (10%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com