Mladí herci

 

Organizátor

Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča, Stará Pazova, Pivnica a Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cestovné trovy a technické vybavenie

Očakávaný prínos projektu

Realizácia tohto projektu, by nám pomohla, aby sme aj naďalej pracovali tak ako sme začali. Hosťovaním na iných školách žiaci-herci získávajú nové priateľstvá, vidia nové prostredia a získavajú nové skúsenosti.
Cieľ nám je rozvíjať tvorivosť, senzorické, motorické a rečové schopnosti, sústredenie a zameranie, predstavivosť a fantáziu, sebapoznanie a sebadôveru, empatiu a cit pre skupinu, schopnosť hrať v role, zručnosť komunikovať hrou s divákom, vystupovať verejne a cestovať.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2023: 1 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 900 € 500 € 95,00 € 1,90 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0439/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0439/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com