Vydávanie školského multimediálneho časopisu

 

Organizátor

Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

250

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

ZŠ Jána Kollára v Selenči nepretržite vydáva školský
časopis Halúzka ponad 50 rokov. Časopis tvoria žiaci a
profesori ZŠ v rámci voľnočasovej činnosti. Časopis
vychádza po slovensky, 4 krát ročne pre potreby školy
v náklade 250 kusov.

Očakávaný prínos projektu

Pozdvihovanie národného povedomia, rozvíjanie
kreativity a literárneho stvárnenia u žiakov, pestovanie
národnej kultúry a rozširovanie záujmov detí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 500 € 10,00 € 4,17 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0375/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0375/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com