Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku

 

Organizátor

Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cestovné trovy

Očakávaný prínos projektu

Orchestrík ZŠ Jána Kollár realizáciou koncertných vystúpení bude príkladom v zakladaní a práci nových hudobných žiackych telies v slovenských prostrediach v Srbsku. Spevákom sólistom bude oporou pri získavaní nových skúseností v sólovom speve.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 600 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 600 € 0 € 53,33 € 0,80 € -

Žiadosť číslo 0377/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com