Mladí herci

 

Organizátor

Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Pazova, Báč, Pivnice a Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 31.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Na základnej škole Jána Kollára v Selenči pôsobí divadelná voľná aktivita už 10 rokov.V nacvičených divadelných hrách hrali žiaci nižších a vyšších ročníkov. S divadlami sa zúčastňujeme na prehliadke 3xĎ v Starej Pazove, na obecnej prehliadke v Báči, v Pivnici na DIDE. Divadlá hráme aj po okolitých školách s vyučujúcim slovenským jazykom. Odmenení sme boli za scenografiu, kostýmy, tímovú prácu a pestovanie spisovnej slovenčiny. Podarilo sa nám napísať a nacvičiť aj autorské divadlo, ktoré bolo pozitívne ohodnotené zo strany poroty na rôznych podujatiach.
S poslednou nacvičenou divadelnou hrou Rozprávka o domčeku na polianke na prehliadke 3xĎ v Starej Pazove dostali sme odmenu za kolektívnu hru, najsympatickejší kostým a najsympatickejšiu herečku na Prehliadke. S touto divadelnou hrou sme hosťovali na 46. Rozhlasovej súťaži recitátorov v Novom Sade, na ZŠ 15. októbra v Pivnici a v našom Dome kultúry. Tohto roku plánujeme nacvičiť nové divadelné predstavenie na tému ľudovej rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Premiéru plánujeme realizovať v marci. Potom plánujeme navštíviť okolité dediny a začiatkom júna plánujeme ísť na detskú divadelnú prehliadku 3xĎ do Starej Pazovy.

Očakávaný prínos projektu

Realizácia tohto projektu, by nám pomohla, aby sme aj naďalej pracovali tak ako sme začali. Nacvičiť divadielko nie je ľahko, trvá dlho a preto je potrebné aby sa ukázalo aj po druhých školách. Skrze Covid-19 sme mali dvoročnú prestávku v nacvičovaní divadla. Hosťovaním po iných školách žiaci-herci získávajú nové priateľstvá, vidia nové prostredia a získavajú nové skúsenosti.
Cieľ nám je rozvíjať tvorivosť, senzorické, motorické a rečové schopnosti, sústredenie a zameranie, predstavivosť a fantáziu, sebapoznanie a sebadôveru, empatiu a cit pre skupinu, schopnosť hrať v role, zručnosť komunikovať hrou s divákom, vystupovať verejne a cestovať.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 1 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 770 € 0 € 118,00 € 1,18 € -

Žiadosť číslo 0672/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Iné - Laptop a reproduktory

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com