Nákup nábytku

 

Organizátor

Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup nábytku (stoly, stoličky, skrine a tabuľa) v zborovni a kanceláriach

Očakávaný prínos projektu

Výmenou starého nábytku v zborovni a v kanceláriach by sa zlepšili estetické a funkčné podmienky pre zamestnaných a všetkých tých ktorí hoci akým účelom navštívia našu školu.
Pomocou nového nábytku, by sa prednášatelia cítili príjemnejšie a zároveň by sme riešili problém s archivovaním dokladov a učebníc.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 9 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 300 € 0 € 166,00 € 16,60 € -

Žiadosť číslo 0616/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com