Výmena podlahy a závesov

 

Organizátor

Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Výmena starej podlahy a závesov v zborovni a v kanceláriach

Očakávaný prínos projektu

Výmenou podlahy a záves v zborovni a v kanceláriách by sa zlepšili zdravotné, hygienické a estetické podmienky pre zamestnaných a všetkých tých ktorí navštívia našu školu. Výmenená podlaha a závesy by slúžili zamestnaným ako aj buducím generáciam.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 2 300 € 70,00 € 3,50 € 0,0548 €

Žiadosť číslo 0614/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0614/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com