Trojhlas - dolnozemská umelecká túra

 

Miesto realizácie

Srbsko, Maďarsko a Rumunsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Požadovaná dotácia bude využitá na organizáciu putovnej výstavy výtvarných umelcov zo Srbska, Maďarska a Rumunska, ktorá kultúrnej verejnosti týchto krajín predstaví výtvarné umenia dolnozemských Slovákov ako významného segmentu ich kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúrnej produkcie. Výstava navštívi prostredia Slovákov v troch uvedených krajinách.

Očakávaný prínos projektu

Výstava má prispieť prezentácii kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúrnej produkcie dolnozemských Slovákov kultúrnej verejnosti v Srbsku, Maďarsku a v Rumunsku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 1 700 € 66,67 € 4,00 € 0,0405 €

Žiadosť číslo 0716/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0716/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com