Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov

 

Miesto realizácie

Slovenské obce vo Vojvodine

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pripravuje v súčinnosti s OZ pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov z Galanty projekt digitalizácie a spracovania matrík Vojvodinských Slovákov, ktoré v minulosti viedla Slovenská evanjelická a. v cirkev, ako mimoriadne vzácneho zdroja poznatkov o dejinách tejto komunity. Prostriedky z dotácie budú použité na nákup fotografického aparátu s príslušenstvom, krytie cestovných nákladov a odborné služby.

Očakávaný prínos projektu

Projekt spracovania cirkevných matrík vojvodinských Slovákov by mal zabezpečiť zachovávania tohto vzácneho historického materiálu a urobiť ho dostupným a ľahko spracovateľným pre všetkých budúcich bádateľov. Získaný materiál búde súčasťou databázy o kultúre a histórii vojvodinských Slovákov, ktorý buduje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 2 000 € 200,00 € 60,00 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0714/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0714/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com