Portál kultúry vojvodinských Slovákov

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

75 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Prevádzkovanie webovej stránky www.slovackizavod.org.rs a poskytovanie informácii o
všetkých segmentoch kultúry vojvodinských Slovákov v roku 2023.

Očakávaný prínos projektu

Realizácia projektu umožní permanentné prevádzkovanie webovej stránky aj počas roka 2020, že
sa jeho obsahy budú aktualizovať, tak technicky, ako aj obsahovo a vizuálne. V tom prípade bude mať dopad na šírenie informácií a poznatkov o kultúre a súčasnom živote vojvodinských Slovákov, tak doma ako i v zahraničí. Tiež prispeje k zhromažďovaniu a elektronickému archivovaniu údajov o kultúre vojvodinských Slovákov, k vytváraniu siete spravodajcov a kontaktných osôb zo slovenského zahraničia a monitoringu súčasného stavu a postavenia slovenskej menšiny v Srbsku.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 4 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 0 € 66,67 € 0,03 € -

Žiadosť číslo 0033/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com