Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

750

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Elektronická databáza ÚKVS, ktorá bola vytvorená v roku 2009, zabezpečuje systematizáciu a uchovávanie
digitalizovaných audio, video, tlačených a fotomateriálov, so zámerom vytvorenia elektronického archívu kultúry vojvodinských Slovákov.

Očakávaný prínos projektu

Projekt prispieva zachovávaniu kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov, ale aj k niektorým novým
výskumom z rôznych oblastí jazyka, dejín a kultúry vojvodinských Slovákov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 3 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 1 000 € 80,00 € 2,67 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0037/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0037/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com