XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na realizáciu XIX. ročníka muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo
Vojvodine, tiež na vydanie zborníka prác XVIII. konferencie, ktorá sa niesla v znamení témy Výskum, dokumentácia a prezentácia hudby vojvodinských Slovákov.

Očakávaný prínos projektu

Konferencie zoskupí hudobných odborníkov, ktorí sa hudbe vojvodinských Slovákov venujú z aspektu dokumentačného, výskumného alebo prezentačného. Konkrétnym výstupom budú nové príspevky a poznatky, ktoré vyprodukujú účastníci konferencie a ktoré budú následne publikované v zborníku prác. Na konferencii očakávame účasť predstaviteľov odborných pracovísk zo Srbska, Slovenska a prípadne Chorvátska a Rumunska.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 1 500 € 80,00 € 6,67 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0034/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0034/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com