XVIII. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

26.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

350

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Konferencia plní výskumnú, dokumentačnú a metodickú funkciu zameranú na zachovánia dôležitých informácií a artefaktov o hudobnej tvorivosti vojvodinských Slovákov a rozvoja jej súčasného potenciálu. Konferencia sa od roku 2005 každoročne koná v Novom Sade na tému Slovenská hudba vo Vojvodine a počas jej 15. ročníkov preskúmala rad tém spätých s hudobnou pedagogikou, skladateľskou činnosťou, etnomuzikologickou a muzikologickou sférou, dotkla sa žánrov ľudovej, umeleckej či duchovnej hudby, dokumentovala činnosť zborov, orchestrov, sólistov a pod.

Očakávaný prínos projektu

Konferencie zoskupí hudobných odborníkov, ktorí sa hudbe vojvodinských Slovákov venujú z aspektu dokumentačného, výskumného alebo prezentačného. Konkrétnym výstupom budú nové príspevky a poznatky, ktoré vyprodukujú účastníci konferencie a ktoré budú následne publikované v zborníku prác. Na konferencii očakávame účasť predstaviteľov odborných pracovísk zo Slovenska, zo Srbska a prípadne Chorvátska a Rumunska.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 7 200 €.

 

Viac informácií:

https://slovackizavod.org.rs/vyzva-na-ucast-v-realizacii-xviii-rocnika-konferencie-slovenska-hudba-vo-vojvodine/

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 1 500 € 120,00 € 8,57 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0517/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0517/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com