Dolnozemská literárna túra

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Srbsko, Békešská Čaba, Maďarsko, Nadlak, Rumunsko, prépadné aj iné mestá v týchto krajinách.

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Dolnozeská literárna túra je stretnutie sloveských dolnozemských spisovateľov spojené s prezentáciou ich aktuálnej tvorby. Podujatie má kultúrnej verejnosti predstaviť súčasnú literárnu tvorbu a podnietiť vzájomnú spoluprácu spisovateľských obcí v Srbsku, Rumunsku a v Maďarsku. Podujatie bude mať putovný charakter a spisovatelia by počas roka mali navštíviť všetky tri krajiny.

Očakávaný prínos projektu

Podujatie Dolnozemská literárna túra má kultúrnej verejnosti prezentovať tvorbu súčasných slovenských spisovateľov v Srbsku, Rumunsku a v Maďarsku. Vzájomné stretnutia spisovateľov by mali podnietiť ich spoluprácu a oživiť záujem a literatúru, ako jeden z fundamentálnych segmentov každej kultúry. V kontexte menšinových kultúr má literatúra ešte významnejšie postavenie, lebo je svedectvom vyspelosti a životaschopnosti samotnej menšiny a najcitlivejšie reaguje na všetky nástrahy asimilačných tlakov a zmien v celkovom kultúrnom ovzduší tej-ktorej komunity.

Dodatočné informácie

Projekt Dolnozemská literárna túra je spoločným projekt slovenských organizácií zo Srbska, Rumunska a Maďarska a obsiahnutý je v dohode o spolupráci, ktorú dňa 23. septembra 2021 v Hložanoch uzavreli zástupcovia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Čabianskej organizácie Slovákov, s Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivan Krasko, Spoločnosti pre edukácu a kultúru v Nadlaku, Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku, Matice slovenskej v Srbsku, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 800 € 166,67 € 16,67 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0575/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0575/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com