Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave, symbol trvalého prepojenia medzi Slovenskom a slovenskou diaspórou vo svete

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

6.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva vyhlasuje partnerský program:
„Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave, symbol trvalého prepojenia medzi Slovenskom a slovenskou diaspórou vo svete“

Na Slovensku niet rodiny, ktorej príslušník sa v minulosti či súčasnosti neocitol v emigrácii. V súčasnosti žije vo svete 1 milión dvestotisíc osôb slovenského pôvodu. Aj vďaka nim sme sa stali tým, kým a čím sme.

Nezabúdajme na tých, ktorí museli opustiť svoju vlasť a vlasť svojich predkov!

Ako inšpiráciu a na porovnanie uvádzame, že pamätníky venované problematike migrácie jestvujú v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Brazílii, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, Islande, Izraeli, Japonsku, Južnej Afrike, Kanade, Libanone, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, San Marine, Srbsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Taliansku, USA, vo Veľkej Británii.

Ústava Slovenskej republiky, Čl. 7a:
„Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.“

Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí, 1999:
„Slovensko a Slovenská republika vždy považovali a považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva. Slovenská republika si je vedomá, že Slováci vo svete sú spoločnými duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti, a oceňuje ich prínos ako integrujúceho činiteľa a mostu preklenujúceho hranice medzi materskou krajinou a ich novou vlasťou.“


Dôvody na umiestnenie a vybudovanie Pamätníka v BratislaveInšpirácie zo zahraničiaPamätník slovenského vysťahovalectva pri SND - rozhodnutia z roku 2015Ideový zámer k medzinárodnej súťaži


Realizáciu pamätníka podporujú:

Zriadenie Pamätníka slovenského vysťahovalectva Slovenskou republikou môžete podporiť zaslaním súhlasu na e-mailovú adresu Andreja Probsta: probstandrej@gmail.com

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com