Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie je voľným zoskupením expertov pre otázky emigrácie a imigrácie z územia Slovenska s dôrazom na vedecký výskum a aplikáciu v praxi. V rokoch 2002 - 2013 pripravilo okrúhle stoly k problematike slovenskej diaspóry.

Predseda Claude Baláž


"Združenie je voľným zoskupením expertov pre otázky emigrácie a imigrácie obyvateľstva z územia Slovenska, s dôrazom na oblasť spoločenských a humanitných vied, zameraných na vedecký výskum a aplikáciu v praxi. Cieľom tejto mimovládnej organizácie je pôsobiť ako zbor poradcov, ktorí podľa potreby a požiadavky, budú poskytovať svoje odborné služby v prospech verejnej a štátnej správy Slovenskej republiky a v prospech zahraničných Slovákov

Hlavné aktivity: spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe podpísanej dohody, prevádzkovanie domény www.diaspora.sk, aktívna účasť na Stálej konferencii Slovenská republika a zahraniční Slováci, spolupráca s krajanskými organizáciami a spolkami v oblasti teórie, vedy a výskumu slovenskej diaspóry, organizácia okrúhlych stolov (table ronde( k problematike slovenskej diaspóry, spolupráca s výbormi NR SR, účasť na medzirezortnom pripomienkovom konaní k materiálom týkajúcich sa Slovákov v zahraničí, aktívna účasť na vedeckých podujatiach doma v zahraničí, informačná a mediálna činnosť, publikačná a vydavateľská činnosť, spolupráca s mimovládnymi organizáciami ktoré majú v náplni slovenskú diaspóru vo svete, odborná a posudková činnosť, spolupráca pri príprave a realizácii Pamätníka slovenského vysťahovalectva, spolupráca s obdobnými organizáciami v zahraničí, ktoré sa zaoberajú problematikou Európanov v zahraničí, s európskou diaspórou.."

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 20 000 5 000 8 328 € 4 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Bratislava, Paríž, Praha
Médiá
SLOVÁCI VO FRANCÚZSKU. LES SLOVAQUES EN FRANCE
Žiadosť číslo 0373/SK/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 000 5 000 8 328 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1056.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):504.00; Iné - autorský honorár:1200.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):5568.00
4 000 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 1 6 1 000 000 2 200 € 1 000 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 1 2 1 000 3 100 € 0 €
2018 1 3 1 000 3 100 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 4 20 011 1 007 000 16 728 € 5 000 € (30%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com