Únia Slovákov v zahraničí

 

Miesto pôsobenia

Nemecko Nemecko (80 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Do funkcie predsedu Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ) bol zvolený Dušan Klimo z Nemecka.

Delegáti ho zvolili na I. Valnom zhromaždení 5. júla 2013 v Bratislave, na ktorom okrem toho schválili stanovy ÚSZ, zvolili ďalších členov riadiacich orgánov a prijali programové tézy, ktoré budú základom pre činnosť ÚSZ. TASR o tom informoval predseda ÚSZ Dušan Klimo.

"Cieľom ÚSZ bude definovať potreby a požiadavky Slovákov v zahraničí, ako aj ofenzívne presadzovať a brániť záujmy Slovenskej republiky," vyhlásil Klimo. K založeniu ÚSZ podľa neho členov viedlo presvedčenie, že základné princípy demokracie, etiky, morálky a vlastenectva sú nespochybniteľné hodnoty, ktoré tvoria podstatu národnej, duchovnej a kultúrnej identity všetkých Slovákov, či už žijú na Slovensku, alebo v zahraničí. Dodal, že ÚSZ bude pozorne sledovať vývoj vzájomných vzťahov, najmä v kontexte odstránenia pretrvávajúcich disproporcií v prístupe relevantných orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky voči slovenským komunitám.

www.teraz.sk/slovensko/slovaci-zahranicie-unia-predseda-d-klimo/52206-clanok.html

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Nemecko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com