Spoločnosť generála M. R. Štefánika v Českej republike, z. s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Soukenická 3, 110 00 Praha 1, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Občanské sdružení Společnost generála Milana Rastislava Štefánika bylo zaregistrováno 24. května 2004. Získáním právní subjektivity vyvrcholila více než patnáctiletá štefánikovská aktivita v pražském prostředí, která začala vědeckým seminářem o životě, díle a odkazu Milana Rastislava Štefánika v květnu 1989 a který připravil tehdejší Dom slovenskej kultúry v Praze. Seminář vyvolal velký zájem veřejnosti, ale až změna politických poměrů přispěla k oživení štefánikovské tradice.

Občanské sdružení si klade za cíl rozvíjet a šířit myšlenkový odkaz Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze spoluzakladatelů společného státu Čechů a Slováků, astronoma, generála francouzské armády, diplomata a ministra první Československé republiky. Sdružení se zaměřuje na poznání života a díla M. R. Štefánika v celém jeho kontextu, aktualizuje jeho odkaz pro současnost a soustředí svoji pozornost na upevňování vzájemnosti Čechů a Slováků a národností žijících v České republice. Pro dosažení těchto cílů zajišťuje dokumentační a informační činnost a spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi, které mají shodné nebo obdobné cíle, zejména s Mezinárodní společností k uctění památky M. R. Štefánika v Paříži, Společností T. G. Masaryka v Praze a se Společností a Nadací M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a v Bratislave.

Predseda do 2023: Vojtech Čelko

Predsedom od roku 2023: Ján Kendera

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com