Migrácia SK

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Rebarborová 41/A, 841 07 Bratislava

Viac informácií

www.slovenskamigracia.sk

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Občianske združenie Migrácia SK vzniklo koncom roku 2009.

Pod slovným termínom migrácia sa rozumie presun z jedného miesta na iné, pohyb pracovných síl, pohyb ľudských más, sťahovanie, presídľovanie. Migrovať teda znamená sťahovať sa. Súčasné globalizačné, integračné procesy, rozvoj informačných technológií a dopravy, rozdiely v životnej úrovni sa stali významným faktorom vzrastajúceho významu a intenzity migrácie. Migrácia sa celosvetovo stáva jedným z najvýznamnejších javov 21. storočia.

Predpokladom úspešného zvládnutia problémov súvisiacich zo zahraničnou migráciou je premyslený, inštitucionalizovaný a štátom koordinovaný postup. Slovenská republika nemá dostatočne kvalitne rozpracovanú migračnú politiku (s výnimkou azylovej politiky), čím sa dostáva do nevýhodného postavenia s ostatnými krajinami Európskej únie. Problematika migrácie občanov Slovenskej republiky sa z času na čas stáva predmetom zvýšeného záujmu aj zo strany slovenských politikov, ako vytvoriť na Slovensku podmienky, aby sa jednotlivci i významné skupiny, kde pracujú alebo pôsobia naši vedci, informatici, technológovia, slovom mladí vzdelanci, vrátili na Slovensko a to, čo získali v zahraničí, dokázali uplatniť v prospech svojho štátu, v ktorom sa narodili. Štát by mal prejsť od slov k činom a začať sa chovať ako ich vlasť, musí na nich stále pamätať a vytvárať podmienky pre to, aby sa mohli vrátiť, aby sa doma mohli uplatniť.

info@slovenskamigracia.sk

Miesto pôsobenia na mape

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com