Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Palisády 29/A, 817 80 Bratislava

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Úrad je orgánom štátnej správy, ktorý v súčinnosti s ministerstvom ako ústredným orgánom štátnej správy zabezpečuje výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a štátnu podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Úrad

 • podieľa sa na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a na zabezpečovaní výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
 • v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich vzahraničí ana podporu zachovania slovenského jazyka vkomunitách Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • v spolupráci s ústrednými a ostatnými orgánmi štátnej správy a ďalšími organizáciami a inštitúciami vypracováva návrhy koncepcií štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a predkladá ich na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"),
 • koordinuje a zabezpečuje v rámci informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné zhodnocovanie hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • spolupracuje s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné kontakty,
 • spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi, úradmi alebo inštitúciami iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí,
 • rozhoduje v konaní o vydaní osvedčenia podľa § 7 zákona,
 • vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa § 7 zákona,
 • rozhoduje o poskytnutí dotácie podľa § 6 zákona,
 • plní iné úlohy vo veciach, týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitných predpisov.

Prezentácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Predsedovia ÚSŽZ:

 • 14. 3. 2024 - ... Dagmar Repčeková
 • 1. 7. 2023 - 13. 3. 2024 Miloš Koterec
 • 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023 Milan Ján Pilip

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

14.7.2024 | Informácie    

49. Krajanská nedeľa


12.7.2024 - 14.7.2024 | Informácie    

9. ročník Krajanského dvora


5.7.2024 | Informácie    

Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2024


18.6.2024 - 30.6.2024 | Informácie    

ÚSŽZ začína realizáciu projektu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti


6.6.2024 | Informácie    

Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu od ÚSŽZ pre rok 2024


20.5.2024 | Informácie    

Otázky a odpovede pre predsedníčku ÚSŽZ


4.4.2024 | Vzdelávanie    

V Bratislave sa opäť stretli zástupcovia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí


13.3.2024 | Informácie    

Vláda odvolala šéfa úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, nahradí ho Repčeková


12.3.2024 | Informácie    

Memorandum ÚSŽZ a ZMOS: viac spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom


7.3.2024 | Informácie    

Pozvánka: Online videohovor o dotáciách ÚSŽZ


6.3.2024 - 31.3.2024 | Informácie    

Výzva na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie ÚSŽZ v rámci štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí


28.2.2024 | Informácie    

Využitie deblokácie srbského dlhu na krajanské účely


23.2.2024 - 31.3.2024 | Informácie    

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024


20.2.2024 | Informácie    

Pýtame sa Úradu: Ako vyberá Úrad krajanské podujatia, ktoré propaguje na internete?


1.2.2024 - 20.2.2024 | Kultúra    

VÝZVA: Zúčastnite sa krajanských kultúrnych programov na Slovensku v roku 2024


1.2.2024 - 20.2.2024 | Kultúra    

VÝZVA: Predkladajte návrhy na organizáciu a umeleckú tvorbu krajanských kultúrnych programov v roku 2024


30.1.2024 | Informácie    

Aktuálne informácie o úprave Dotačného informačného systému ÚSŽZ


22.1.2024 - 15.2.2024 | Informácie    

Záujemcovia o krajanské dotácie musia vyplniť svoje profily do 15.2.2024 v dotačnom systéme


13.12.2023 - 31.12.2023 | Informácie    

Partnerské mestá a obce


7.12.2023 - 31.12.2023 | Informácie    

Aktuality vo veci Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2024: ODPORÚČANIA PRE ŽIADATEĽOV


18.11.2023 - 28.2.2024 | Informácie    

Dotazníkový prieskum: sociologicko-religionistický výskum


3.11.2023 | Informácie    

Informácie pre záujemcov o dotáciu ÚSŽZ na rok 2024: prijímanie žiadostí sa z dôvodu zmien odkladá


10.10.2023 | Informácie    

Stretnutie s krajanmi v Prahe


6.9.2023 | Informácie    

Správa za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí


9.7.2023 | Informácie    

Medaila ÚSŽZ pre Irenu Timko


5.7.2023 | Kultúra    

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2023 oslávime spoločne 5. júla v Bratislave aj vo svete


30.6.2023 - 1.7.2023 | Informácie    

Novým predsedom ÚSŽZ je Miloš Koterec


1.6.2023 - 30.6.2023 | Informácie    

Výzva ÚSŽZ na predkladanie projektov: Budúce slovenské centrum v Novom Sade


2.5.2023 | Informácie    

Správa za rok 2021 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí


5.4.2023 - 30.4.2023 | Informácie    

Dotazník k vykonávaciemu plánu II


1.2.2023 - 28.2.2023 | Informácie    

Pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému


19.1.2023 | Informácie    

Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026


22.12.2022 | Informácie    

Počty administratívnych finančných kontrol dotovaných projektov 2/2


28.11.2022 | Informácie    

Počty administratívnych finančných kontrol dotovaných projektov 1/2


29.10.2022 - 30.11.2022 | Informácie    

Zber krajanských oblastí do akčného plánu podľa schválenej koncepcie na roky 2022 až 2026


28.10.2022 - 29.10.2022 | Informácie    

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022


27.10.2022 | Kultúra    

Miesto na Zemi | Obrazy z Dolnej zeme - UFS Mladosť v Bratislave


3.10.2022 | Informácie    

Stretnutie s predsedom ÚSŽZ v Prahe


1.9.2022 - 31.10.2022 | Informácie    

Dotácie od ÚSŽZ pre rok 2023


5.7.2022 | Informácie    

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2023


27.6.2022 | Informácie    

Online konferencia krajanov pre celý svet


8.6.2022 | Informácie    

Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026


1.4.2022 - 30.4.2022 | Informácie    

Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu od ÚSŽZ pre rok 2022


16.3.2022 | Informácie    

O krajanoch s krajanmi: Otázky a odpovede


24.11.2021 | Informácie    

O krajanoch s krajanmi: Nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí


1.11.2021 - 31.12.2021 | Informácie    

Podávanie návrhov nominantov na Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí


29.10.2021 | Informácie    

Správa za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí


1.10.2021 - 30.11.2021 | Informácie    

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2022 od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí


27.10.2018 - 28.10.2018 | Informácie    

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018


28.10.2016 - 29.10.2016 | Informácie    

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016


30.10.2014 - 31.10.2014 | Informácie    

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014


30.10.2012 - 31.10.2012 | Informácie    

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com